For å gjennomføre en effektkontrakt må noen viktige forutsetninger ligge til grunn.

 1. Kommunen må ha en sosial utfordring som den ønsker å forbedre.
 2. Det må finnes meningsfulle måter å måle om en sosial forbedring finner sted.
 3. Det må finnes en organisasjon med et tiltak eller program som er egnet til å forbedre den sosiale utfordringen kommunen har.
 4. Det må finnes investorer som er villige til å investere i prosjektet.

Anskaffelser med effektkontrakter

Det finnes ikke én etablert standard for hvordan partene i en effektkontrakt organiseres juridisk eller hvordan anskaffelsesprosessen gjennomføres.

De aller fleste effektkontrakter internasjonalt er utviklet gjennom offentlige anskaffelsesprosesser som inkluderer konkurransegjennomføring. Anskaffelser og juridisk organisering har både blitt gjort på ulike måter i ulike land, og på ulike måter innen samme land. 

Gangen i et effektkontraktsarbeid

Punkter som må defineres 

 • Sosial utfordring og målgruppe.
 • Resultatmål, for eksempel reduksjon i antall sykefraværsdager.
 • Betalingsmekanisme, for eksempel tilbakebetaling ved 5% reduksjon.
 • Evalueringsmetode, for eksempel historiske tall eller kontrollgruppe.
 • Maksimalt budsjett eller verdi/pris per resultat.
 • Kontrakts- og budsjettperiode.
 • Kohortinndeling, inntaksmetode til programmet og kriterier.
 • Kontraktsoppsett, altså hvem skal inngå i kontrakt med hvem.

Punktene kan enten defineres før kunngjøring eller etter at anbud er mottatt. Noen oppdragsgivere internasjonalt har bedt markedet levere anbud hvor omtrent alle punktene ovenfor kan foreslås i anbudet. Andre oppdragsgivere har tatt de fleste beslutninger internt før kunngjøring.