Effektkontrakter er en samarbeidsform hvor offentlige og private aktører sammen skaper velferdsgoder på en litt utradisjonell måte. Verdens første effektkontrakt ble lansert i 2010 i Storbritannia, der omtalt som "Social Impact Bond".  

Samlet informasjon for å inspirere

I Norge er det nå økende oppmerksomhet rundt denne samarbeidsformen, som også kalles velferdsobligasjoner. I juni 2015 gjorde Stortinget enstemmig vedtak om å starte opp et pilotprosjekt med effektkontrakter. Vedtaket dreide seg om forebygging av kriminalitet hos unge voksne, og lød som følger:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres et pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner (På engelsk; Social Impact Bond SIB) – som modell. Dette for å sikre bedre forebygging av og mindre tilbakefall til kriminalitet i aldersgruppen 18-30 år.» 

Det viser aktualiteten rundt temaet. Vi har derfor samlet informasjon på disse nettsidene med ønske om å gi en innføring i hva effektkontrakter er, vise dere gode eksempler på hvordan dette brukes i andre land og gi råd om hvordan dere kan komme i gang med arbeidet.

Siden er utviklet med konsulentstøtte fra Ephori impact AS.

Har dere innspill eller kommentarer?

Ettersom temaet er forholdsvis nytt i norsk sammenheng, er vi glade for innspill og forslag til forbedringer. Vi er også interessert i å ha kontakt med kommuner som ønsker å prøve ut effektkontrakter.

Har dere innspill, eller er dere lystne på å starte opp med effektkontrakter? Ta kontakt, så hjelper vi dere mer enn gjerne. Uansett sier vi lykke til i arbeidet!