Effektkontrakt blir også kalt velferdsobligasjon, og omtales på engelsk som Social impact bond.

En effektkontrakt er en resultatbasert kontrakt mellom offentlige oppdragsgivere og tjenestetilbydere hvor private investorer tar risiko og utbetaling kun skjer dersom de avtalte målene eller resultatene oppnås.

Effektkontrakt, tidligere kalt velferdsobligasjon, er en alternativ modell for offentlig-privat samarbeid med fordeling av ansvar og risiko. Modellen vektlegger resultater av tiltak fremfor aktiviteter og ressursinnsats, og gjør det mulig å teste nye tiltak og løsninger raskere.

Gjennom å bruke effektkontrakter kan det offentlige skalere tiltak som viser seg å fungere godt for målgruppen, og avslutte tidligere og uten kostnad de tiltakene som ikke fungerer. Avtaleformen kan også lette samarbeid med for eksempel sosiale entreprenører og andre mindre tradisjonelle eller innovative aktører. 

En effektkontrakt kan illustreres på følgende måte:

Partene i en effektkontrakt/velferdsobligasjon

 1. Offentlig oppdragsgivere som kommuner, NAV, departementer eller etater.  
 2. Investorer som stiftelser, legater, næringsliv, banker, sosiale investeringsfond eller formuende individer eller familier.  
 3. Leverandører av tiltak som kan være frivillig-ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller private selskaper.  
 4. En tilretteleggende part som tar rollen som rådgiver og prosjektkoordinator.  
 5. En uavhengig part som evaluerer om resultatene er oppnådd.

Aktuelle områder for effektkontrakter kan for eksempel være:

 • arbeidsledighet
 • eldreomsorg
 • frafall fra utdanning
 • sykefravær
 • gjengangerkriminalitet
 • barnevern
 • universell utforming

Eksempel på effektkontrakt/velferdsobligasjon

I Canada pågår et prosjekt blant annet for å forhindre at barn av en utsatt gruppe alenemødre med dårlig økonomi havner i fosterhjem. For å forsøke å forebygge dette, får alenemødrene hjelp, veiledning og støtte.

Private investorer finansierer et kommunalt hjem til gruppen med alenemødre, hvor de samtidig får ulike kurs i oppdragelse, helse og livsstil, og støtte til å komme i arbeid. Investorene vil bli betalt tilbake ut fra antall barn som fortsetter å bo hos sine mødre fremfor å bli plassert i fosterhjem. 

Få et kjapt innblikk i hva effektkontrakter er i denne filmen:

Sosial investering

En effektkontrakt er en form for sosial investering. Sosiale investeringer defineres gjerne som investeringer som sikter på å oppnå både en økonomisk avkastning og en målbar sosial effekt, både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.

Betaling for resultater

Effektkontrakter er også en form for ”betaling for resultater”-modell, på engelsk kalt Payment by Result (PbR). PbR regnes generelt som modeller hvor en offentlig oppdragsgiver betaler en tjenesteleverandør på bakgrunn av oppnådde resultater fremfor ressursinnsats eller aktiviteter. 

Se videoer om effektkontrakter/velferdsobligasjoner

Lenkeblokk Icon Se filmen fra Sveriges Kommuner och Landsting om sosiale investeringer

Dere finner mer informasjon på disse nettsidene: