Effektkontrakter

Effektkontrakter ble tidligere kalt velferdsobligasjoner, og er en forholdsvis ny måte å utvikle og yte velferdstjenester på. Her har vi samlet relevant informasjon om temaet.

KONTAKT