Direkte til påmelding

Se program og meld deg på her

Nanna Lodberg Theut, kommunikasjonssjef  i Den Sociale Investeringsfond i Danmark (https://dsi.dk/), kommer til konferansen 30. august. Den Sociale Investeringsfond er etablert av et bredt flertall i Folketinget. Regjeringen,  KS’ søsterorganisasjon KL og Danske regioner utpeker medlemmer til bestyrelsen. Hensikten med fondet er å tiltrekke ny kapital til velferden, for eksempel ved å gi pensjonsselskaper muligheter til å investere i å løse sosiale problemer.
Folketinget har også ønsket å bruke sosiale investeringer som et nytt redskap til å håndtere velferdsutfordringer på tvers av sektorer, og dermed sikre bedre velferd til innbyggerne fremover.

Siden etableringen i 2018 har fondet investert i 11 prosjekter innen inkludering, bostedsløshet, vold i hjemmet, bekjempelse av stress og så videre. Fondet har også inngått en rekke partnerskap med kommuner, organisasjoner og velferdsaktører.  Les mer om investeringene, prosjektene og partnerne her.