Innhold

Konferansier: Henrik Dons Finsrud, fagleder, KS.

 • Velkommen, ved Bjørn Arild Gram, styreleder i KS
 • Formål og oppdrag, ved Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør KS
 • Om Partnerskap for radikal innovasjon, ved Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør KS
 • Kommunesektore må stå samlet, ved Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder
 • Den demografiske utviklingen - portefølje, ved Sissel Kristin Hoel, prosjektleder KS
 • Verdien av å utforske sammen, samtale mellom Tone Wille, konsernsjef i Posten og Bjørn Arild Gram, KS
 • Kronprinsparets fond og arbeidet med samfunnsutfordringene, ved Kristin Halvorsen, styreleder og direktør for Cicero
 • Ungt utenforskap -  portefølje, ved Ingrid Blichfeldt, prosjektleder KS
 • Statens rolle i radikale endringer, ved Paul Chaffey, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innovasjonssamarbeid i Norden, ved Pia Gjellerup, Centerleder, Center for offentlig innovasjon, Danmark
 • Veien videre og takk for i dag, ved Monica Fossnes Petersson, KS 

Om Partnerskap for radikal innovasjon

Velferd er en fellesoppgaver. Skal vi sikre velferden for kommende generasjoner må vi jobbe på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. KS har etablert en innovativ satsing for å få til et radikalt innovasjonsarbeid med utgangspunkt i kommunesektorens behov. I dette ligger et systemrettet innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune og fylkeskommune.

Partnerskapet jobber nå med å utvikle konkrete innovasjonsprosjekter med utgangspunkt i samfunnsutfordringene ungt utenforskap og den demografiske utviklingen. Det handler om mer enn staten, mer enn én sektor, mer enn én kommune.

Målet er å skape verdier og velferd på nye måter som kommer samfunnet og innbyggerene til gode.