Porteføljen

Hovedprosjektene er delt i temaene ungt utenforskap og den demografiske utviklingen. Her kan du lese mer om porteføljeforvaltningen og de ulike prosjektene.

KONTAKT