...hva er det som opprettholder fragmenteringen til tross for alle forsøk på å samordne og handle helhetlig?

Kartleggingen igangsettes av KS Partnerskap for radikal innovasjon.  I Norge er rundt 120 000 personer under 30 år verken i jobb eller i utdanning. Flere nasjonale strategier handler om at barn og unge skal ha de beste oppvekstsvilkår. Det finnes mange gode tiltak og tjenester. Til tross for dette, lykkes ikke Norge godt nok med å inkludere barn og unge i utdanning og arbeid. Kan det være slik at systemene f.eks. budsjetteringspraksis, mål- og resultatstyring, elle selve organiseringen av offentlig sektor, er til hinder for helhetlige og langsiktige løsninger? Skal vi fortsette å gjøre litt mer av det samme, reparere på det gamle, eller er tiden inne for å bygge nytt?

To fokus

KS Partnerskap for radikal innovasjon er etablert for å skape et taktskifte i innovasjonsarbeidet i kommunal sektor. Partnerskapet jobber for å utvikle radikalt nye løsninger innenfor to utvalgte samfunnsutfordringer:

  • Ungt utenforskap og
  • Den demografiske utfordringen.  
Lenkeblokk Icon Se opptaket fra presentasjonen av Partnerskap for radikal innovasjon, 1.12.2020 her

Systemrettet innovasjonsarbeid

«En offentlig sektor for vår tid» er navnet på et stort systemrettet innovasjonsarbeid som KS har igangsatt. Som første aktivitet starter vi med en målrettet kartlegging av systembarrierene som hindrer både kommunal og hele offentlig sektor i å sette barn og unges behov i sentrum. Et sentralt spørsmål er blant annet hva er det som opprettholder fragmenteringen til tross for alle forsøk på å samordne og handle helhetlig? Hvordan kan systemet understøtte at det skal lønne seg å investere i barn og unge?

Kartlegging

Kartleggingen som nå settes i gang, skal gi innsikt i om det er noe i rammebetingelsene som bør endres for å få de beste løsningene, eller om vi må endre måten å jobbe på innenfor rammene. Kartleggingen skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for å sette i gang innovasjonsaktiviteter, f.eks eksperimenter og sprinter samt utvikling av scenarier der målet er å utvikle insentiver og strukturer som ruster alle barn og unge til utdanning og arbeidsliv. 

Kontakt oss 

Har du tanker om systembarrierene innenfor oppvekstsektoren, ta gjerne kontakt med oss; ingrid.blichfeldt@ks.no

Lenkeblokk Icon Om ungt utenforskap - video