Nesten 500 tilhørere fulgte presentasjonen av Partnerskap for radikal innovasjon i begynnelsen av desember. Her ble de to hovedutfordringene i programmet presentert; ungt utenforskap og den demografiske utviklingen.

Lenkeblokk Icon Se opptaket her

Det pågående forskningsoppdraget skal gi mer kunnskap om gruppen unge som hverken er i arbeid, under utdanning eller i arbeidstrening. 

I 2016 fastslo OECD at dette utgjør ni prosent, eller 86.000 personer i Norge. Forskningsoppdraget skal gi kunnskap om hvem det er, hvordan frakoblingsprosessen oppleves og hvorfor vi ikke klarer å fange opp denne gruppen unge.

Oppdraget skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for eksperimentering med nye insentiver, strukturer og rammebetingelser i offentlig sektor.

Analysen skal ferdigstilles i løpet av våren 2021.