KS’ Partnerskap for radikal innovasjon har mandat om å bidra til systemendringer innenfor oppvekstsektoren. Våren 2021 viste en kartlegging av systembarrierer at vi må tenke helt nytt rundt målingssystemer, lovverk og budsjettering, slik at det blir enklere for oppvekstsektoren å jobbe på en måte som gir effekt for barn og unge.  

Jobbe nytt

Vil det være slik at ansatte i offentlig sektor jobber på en ny måte, til det beste for barn og unge, når de får nye rammebetingelser?  Vi går nysgjerrig inn i eksperimenteringen, klare for å lære. Et eksperiment er mye mer lekent enn de tradisjonelle piloter og prosjekter offentlig sektor er godt kjent med. Det skal være hurtig tempo, det er lov å tenke radikalt nytt og sammen teste ut nye rammebetingelser som gjør det lettere for ansatte å sette barn og unges behov i sentrum. 

Studentteam med ungt blikk

KS Partnerskap for radikal innovasjon har inngått avtale med The Innovation Effect, som har rekruttert et tverrfaglig studentteam med ungt blikk inn i arbeidet. Konstellasjonen Designit, Halogen og Comte er også med som støtte. Eksperimenteringen skal skje i samspill med et mangfold av deltakere. Noen av de som skal være med er kommunene Søndre Land, Molde, Færder, Gjøvik og Åmot kommuner, Vestfold og Telemark fylkeskommune, professor Ottar Ness ved NTNU, Ferd Sosiale Entreprenører, Forandringsfabrikken, Barne- og familiedepartementet, Statsforvalteren i Trøndelag og en rekke KS-ansatte.

 Alle med teft for nye måter å gjøre ting på og interesse for oppvekstsektoren.