Verktøy

Her finner du verktøy for innovasjon- og digitaliseringsarbeid.

Digihjelpen

Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er en forutsetning for gode innbyggertjenester. Kommunal sektor samarbeider for å håndtere utfordringene. På denne siden får du tips og råd og kan lese om felles initativ som er tatt på området.

Klarspråk – involver brukerne og mål effekten

Klarspråk – involver brukerne og mål effekten

Forstår innbyggerne det (fylkes)kommunen skriver? Her finner du verktøy for å kartlegge forbedringspotensialet i tekster, få innspill fra brukerne og måle effekten av språkarbeidet.

Klart språk i digitale løsninger

Klart språk i digitale løsninger

Klart språk er avgjørende når innbyggerne skal bli selvbetjente og få en god brukeropplevelse.

Klart språk i kommunesektoren

Klart språk i kommunesektoren

Ta tak i tekstene – bli en klarspråkskommune! Én av tre forstår ikke innholdet i offentlig informasjon. Dette er et demokratisk og et økonomisk problem. Søk om støtte, delta på kurs og få hjelp til klarspråksarbeid i din kommune.

KS Læring

KS Læring

KS Læring er en e-læringsportal for kommuner og fylkeskommuner. Her finner dere kurs og andre kompetansetiltak laget for og med kommunal sektor. KS Læring er kommunal sektors digitale arena for læring og deling.

Motta nyheter om digitalisering og innovasjon

Motta nyheter om digitalisering og innovasjon

Vil du vite det siste om nasjonale utviklingsprosjekter, om de nyeste initiativene og hva KommIt-rådet diskuterer? Digitaliseringsarbeidet pågår i et høyt tempo. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på det som skjer.

N3 (Nytt, nyttig, nyttiggjort)

N3 (Nytt, nyttig, nyttiggjort)

N3 (Nytt, nyttig, nyttiggjort) beskriver på en kortfattelig og god måte hva innovasjon er, og er i tillegg et konkret prosessverktøy som gir tilbakemelding og veiledning på konkrete case.

Støtteverktøy til Utenfor-regnskapet

Støtteverktøy til Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet og Veikart for tjenesteinnovasjon er gode metodikker til bruk i utviklingen av nye forebyggende innsatser for barn og unge. Nå er det laget et støtteverktøy som gjør det enklere å bruke dem i sammenheng.

Tjenestedesign

Tjenestedesign

Tjenestedesign legger vekt på å forstå menneskers faktiske behov, og bruker dette som utgangspunkt for å skape helt nye tjenester og forbedre eksisterende tjenester.

Verktøykasse plan- og byggesak

Verktøykasse plan- og byggesak

Verktøykassen er et hjelpemiddel i arbeidet med å digitalisere plan- og byggesaksområdet i kommunene. Her vil du finne relevante verktøy for bruk i lokale omstillingsprosjekter.

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

KONTAKT