I tiden fremover vil vi trenge mer av slike kulturskoler som snur seg rundt og finner nye løsninger
Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Nordeas innovasjonsstipend inngår i Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om, og er opprettet av Nordea for å bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping. Stipendet skal deles ut hvert år, og stipendbeløpet på 100 000 kroner går til én kommunal kulturskole som velges ut av en jury etter en søknadsrunde. Samarbeidet mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd handler om kulturskolenes og bankens roller som samfunnsaktører. Gjennom Nordeas innovasjonsstipend har de et felles mål om å bidra til nytenking i kulturskolene og oppmuntre dem til enda mer å fokusere utvikling og innovasjon.

Kulturskolene er viktige for kommunene, både som mestringsarena og inkluderingsarena. De gir mulighet til kreativ og kunstnerisk utfoldelse for alle som ønsker det, og gir mulighet til kunstnerisk fordypning og talentutvikling. Kulturskolene bidrar til å oppfylle barns likerett til å delta i kunstnerisk aktivitet og gir tilbud til elever som viser særlig interesse og forutsetninger for kunstfag, blant annet med tanke på framtidig kunstnere og kulturarbeidere. Kulturskolene er derfor viktig bidrag i det å skape hele mennesker og for ytring og demokratisk deltagelse, og bidrar til god oppvekst og det gode liv i kommunene.

- Jeg er imponert over hvor mange gode og nyskapende løsninger som kulturskolene rundt i landet tar i bruk, og måten barn og unge involveres i arbeidet. I KS vet vi at kulturskolene er viktige, og at de skaper verdi for så mange barn og unge. I tiden fremover vil vi trenge mer av slike kulturskoler som snur seg rundt og finner nye løsninger, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

 

Juryen ble imponert

Ordfører i Tynset kommune Merete Myhre Moen og rektor på kulturskolen Tanja Korban var på plass i Oslo får å ta imot stipendet. Kommunen vant stipendet med prosjektet «dans og teknologi». Juryen ble imponert og beskrev prosjektet som nyskapende, samarbeidsfokusert- og tidsriktig. Prosjektet utfordrer en tradisjonell lærer-elev undervisning og setter barn og unge fremst i førersetet. Elevene må selv jobbe med fysiske sceniske verktøy, inkludert dans og kropp, og med opptaks- og redigeringsutstyr for å utvikle egne filmer. De må også utvikle promotering av sitt arbeid gjennom markedsføring og forestillinger. Prosjektet tar utgangspunkt i lokale forhold, men kan kopieres og tas i bruk i hele landet i tråd med intensjonen for stipendet.

Juryen ble også imponert over det nyskapende samspillet mellom næringsliv og kunnskapsarenaer der teknologi og digitalisering utnyttes for å gjøre kulturtilbudet bredere og mer attraktivt. Prosjektet har potensiale til å skape gevinster på flere felt. Juryen påpeker at elevenes kulturelle og kommersielle erfaring med dette prosjektet, kan videreutvikles til å bidra til reell arbeidskraft i regionens nærings- og kulturliv.

Søknader fra hele landet

Det kom inn 22 søknader fra 20 kommunale kulturskoler, og med god fordeling over hele landet. Søknadene var tydelig preget av de siste erfaringene med digital undervisning etter koronaen stengte kulturskolene i mars, og mange kommuner viste tydelige ambisjoner om å styrke digital og desentralisert undervisning.