Kommunene velger selv case før - eller på - første samling. Valg av case er svært viktig for å få mest mulig ut av Ledergaloppen. Det anbefales å jobbe med et felles case på tvers av kommuner dersom det er aktuelt. Hele toppledergruppen må ha eierskap til caset. Det gis oppgaver relatert til case slik at deltakerne kan øve opp ferdigheter med bruk av ulike tema, fellesløsninger, verktøy og metodikker.

Eksempler på case er «Hvordan møter kommunen innbyggerne» eller «Skape tillit mellom administrasjonen og politikerne», eller man kan velge å for eksempel jobbe med en digital satsing i regionen.