Dette lærer du:

 • Strategisk innovasjons –og digitaliseringsledelse

  Nasjonale rammevilkår, trender, utfordringer og muligheter
  Styring og forvaltning lokalt og regionalt
  Portefølje-, program- og prosjektstyring
  Utvikle egen innovasjons –og digitaliseringsstrategi i din kommune /fylkeskommune eller kommunesamarbeid

 • Bygge innovasjons- og digitaliseringskultur

  Skape vilje og forståelse for endring i hele organisasjonen
  Sette behov før teknologi og løsning
  Akseptere at det kan gjøres feil
  Peke på utviklingsområder fremfor besparelser
  Legge til rette for testing av nye løsninger
  Lære å bygge kompetanse
  Teknologi som virkemiddel, og ikke som mål i seg selv

 • Gevinstrealisering

  Metoder for gevinstrealisering
  Identifisere mål og hvilke gevinster kan du hente ut
  Hvordan forvente effekt
  Sikre at behovet blir løst og at gevinster kan tas ut

 • Innbyggerinvolvering og samskaping

  Mobilisering for å unngå motarbeidelse av endringer
  Årsaker til at nye og gode løsninger ikke tas i bruk
  Innbyggerinvolvering i budsjettprosesser
  Tjenestedesign

  • Samskape løsninger med aktører i- og utenfor egen organisasjon
  • Utvikle gode tjenester med brukeren i sentrum
  • Rollefordeling
 • Forholdet politikk og administrasjon

  Mobilisering av politikere
  Hvordan få legitimitet til å gjennomføre?
  Alternative former for budsjettering, for eksempel nullbudsjett
  Involvere politikere i behovsarbeid
  Skape handlingsrom

 • Lederegenskaper

  Trygghet og mot til å stå i usikkerhet, risiko og kompleksitet
  Skape mestringsklima og kultur for å tenke nytt
  Tilrettelegge for åpne og gode innspills-, lærings- og utprøvingsprosesser
  Etterspørre og verdsette nyskapning
  Ikke stå i veien
  Gi tillit

 • Innovative offentlige anskaffelser

  Innovative anskaffelser som strategisk virkemiddel
  Utvikle en innovativ anskaffelse
  Metodikk, samhandling og verktøy
  Informasjon om Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) lokalt
  Verktøy / Dele / stjele / skalere

 • Informasjon, verktøy og metodikk

  Introduksjon til aktuelle verktøy
  Inspirasjon til å dele, stjele og skalere tiltak

Vil du ha en smakebit? Se KS områdedirektør innlede på Ledergaloppen: