- Ved å jobbe på helt nye måter, og mobilisere ressurser med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse, er vårt mål å finne nye løsninger som svarer på innbyggerens og kommunenes behov, sier programdirektør for Partnerskap for radikal innovasjon, Monica Fossnes Petersson.

Lenkeblokk Icon Temaside om Partnerskap for radikal innovasjon

Prioriterte samfunnsutfordringer

Ungt utenforskap og den demografiske utvikling er prioriterte samfunnsutfordringer i arbeidet. Dette er komplekse samfunnsutfordringer som krever koordinert og samordnet innsats og tilnærming.

- De legger beslag på store deler av kommuneøkonomien, men vel så viktig er det at vi i fellesskap ønsker å utvikle inkluderende og positive lokalsamfunn med plass til alle, sier Fossnes Petersson.

Systemorientert design

For å løse utfordringenene må vi forstå dem. Partnerskap for radikal innovasjon jobber etter metoden «systemorientert design». Hensikten er å etablere helhetlige bilder av systemene knyttet til samfunnsutfordringene ungt utenforskap og den demografiske utvikling.

- Innsikten skaffer vi gjennom intervjuer, samtaler og dokumentstudier, som vi så systematiserer i et stort kart, en gigamap. Med utgangspunkt i kartet, og i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og strategiske partnere, finner vi frem til områder som er modne for radikal innovasjon, og utvikler en portefølje av innovasjonsprosjekter, sier Fossnes Petersson

Les mer om våre innovasjonsprosjekter, strategisk råd og strategiske samarbeidspartnere.