Partnerskap for radikal innovasjon

Partnerskap for radikal innovasjon løser samfunnsutfordringer i samarbeid med andre. Det handler om innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og profesjoner.

Partnerskap for radikal innovasjon

Partnerskap for radikal innovasjon

Felles innsats og partnerskap på tvers av tradisjonelle skillelinjer må til for å finne bærekraftige løsninger som tjener fellesskapet.

Om innovasjonsprosjektene

Om innovasjonsprosjektene

Partnerskap for radikal innovasjon jobber med komplekse samfunnsutfordringer. Problemstillingene har ikke et enkelt svar eller én enkelt tilnærming

Hovedprosjektene under ungt utenforskap

Hovedprosjektene under ungt utenforskap

KS ser spesielt på hvordan vi skaper en offentlig sektor for vår tid og hvordan vi forstår frakoblingsprosessen.

Den demografiske utviklingen

Den demografiske utviklingen

KS ser spesielt på hvordan utviklingen utfordrer økonomisk og sosial bærekraft. Den andre utfordringen knytter seg til velferdsutviklingen og likeverdige tjenester.

Strategisk råd for innovasjon og forskning

Strategisk råd for innovasjon og forskning

Strategisk råd for innovasjon og forskning er et rådgivende organ for administrerende direktør i KS.

FoU-oppdrag: Hvorfor er 86.000 unge utenfor skole eller arbeid?

FoU-oppdrag: Hvorfor er 86.000 unge utenfor skole eller arbeid?

KS lyser ut et forskningsoppdrag for å finne ut hvem de unge som har koblet seg fra samfunnet er, og forstå prosessen som har ført til utenforskap. Oppdraget er en del av Partnerskapet for radikal innovasjon.

Slik jobber vi med samfunnsutfordringene

Slik jobber vi med samfunnsutfordringene

I Partnerskap for radikal innovasjon jobber vi blant annet med systemorientert designmetodikk. Det er en egen retning innen designfaget.

Webinar:Radikal innovasjon: Kunsten å unngå kommunal kollaps - 2040 begynner nå!

Webinar:Radikal innovasjon: Kunsten å unngå kommunal kollaps - 2040 begynner nå!

Her kan du se opptak av den digitale presentasjonen av KS’ partnerskap for radikal innovasjon.

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss

Partnerskapet for radikal innovasjon kan kontaktes for spørsmål, kunnskap og innsikt fra samarbeidspartnere og andre som ønsker å bidra. Her en en oversikt over våre medarbeidere.

SISTE OM PARTNERSKAP FOR RADIKAL INNOVASJON

Les flere artikler

KONTAKT