Som en respons på utfordringene fra KS Arbeidsgivermonitor, KS sin Medlemsundersøkelse, og gjentatte vedtak i KS hovedstyre, har KS tatt initiativ til et Nasjonalt partnerskap for innovasjon i kommunal sektor.

- Mens staten beveger seg langsomt og nå går i gang med å lage en Stortingsmelding for innovasjon i offentlig sektor, ønsker KS å være mer offensive og ta regien selv på vår egen utvikling. Det er behov for et felles løft som sikrer en mer varig innovasjonskultur lokalt. Det handler om felles grep for å skape kultur for prøving og feiling, samarbeid om felles utfordringer og gjenbruk av gode ideer, sier direktør i KS Lasse Hansen.

Dansk ekspertise hentet inn
KS sitt innovasjonsbarometer viser at kommunal sektor i aller høyeste grad er innovativ. Hele tre av fire virksomheter har innført gode innovasjoner i 2017. Barometeret viser at økt kvalitet er det viktigste resultatet, mens samfunnsutfordringer er den største driveren for innovasjon i kommunal sektor.
- Dette illustrerer at kommunal sektor har potensiale for å øke Norges innovasjonskraft enormt framover om en bare satser. Særlig er potensialet for å dele og spre informasjon stort i Norge. Jeg synes dere er mer åpne enn deres kollegaer i både Sverige og Danmark, sier Morten Hyllegaard fra utviklingsbyrået BETA i Danmark. Han hjelper KS å starte det nye partnerskapet.

Må komme i forkant
- Bakteppet for nødvendigheten av innovasjon, forskning og digitalisering finner vi bl.a i perspektivmeldingen der mindre olje gir mindre evne til å finansiere framtidas velferdssamfunn. Folk forventer mer fra velferdssamfunnet –som det er kommunene som den desidert største leverandøren av. Storting og regjering vil stadig oftere detaljstyre fordi de tror det viser egen handlekraft, sikrer rett kvalitet, og sikrer effektivitet. Derfor er det avgjørende viktig at vi klarer å komme i forkant med løsninger som viser nettopp dette og som gir tillit til en kommunesektor som ikke er detaljstyrt på hender og føtter er den beste løsningen, sier Hansen.

Motivert for å komme i gang
På samlingen avduket partnerne hvordan man  praktisk skal gå i gang for å lykkes.
- Behovet for et innovasjonspartnerskap er det ingen tvil om nå som vi er i en tid hvor vi må prioritere både ned og bort. Vi trenger nye svar. Mitt råd er å komme i gang, starte opp, også kan vi bygge ut og justere etter behov og suksess, sier rådmann i Bærum kommune Erik Kjeldstadli