Flyktninger

Flyktninger

Kommunene har et ansvar for å yte bo- og velferdstilbud til flyktninger og asylsøkere. (Foto: Flickr)