Kommunen har nylig tatt i bruk løsningen KOMP fra selskapet No Isolation.

– Videoløsningen ble anskaffet og innført raskt, noe som var viktig i denne situasjonen. Det gikk et par dager fra anskaffelse til implementering, sier Kirsti Blomquist, ergoterapeut og prosjektleder for velferdsteknologi i Hvaler kommune.

Rørt av reaksjonene

Både hjemmeboende og beboere på sykehjem har fått tilbud om å ta i bruk videoløsningen. Kommunen har allerede fått gode tilbakemeldinger på at innføringen har skapt gode opplevelser for brukerne.

– Sykepleierne satte opp KOMP for en mannlig beboer på sykehjem. Den eldre mannen fikk se direktesendt video med omvisning inne i det gamle huset sitt. Sykepleieren som fortalte meg denne historien var helt rørt av beboerens reaksjon på å få se hjemmet sitt, beskriver Kirsti.

En annen beboer på sykehjemmet har pårørende som bor langt unna. Beboeren hadde ikke møtt familien sin på lang tid. Gjennom bruk av KOMP fikk de lov til å snakke med hverandre, og ansatte forteller at beboeren har blitt mer rolig etter at hen startet med «videobesøk».

Fysioterapi og psykiatritjenesten

Suksesshistorien om innføringen har spredd seg til andre deler av kommunen, og både psykiatritjenesten og fysioterapeut ønsker nå å ta i bruk KOMP.

– Fysioterapeutene i kommunen har ingen annen mulighet til å oppsøke brukerne, så de er veldig interessert i å ta i bruk KOMP til brukere hvor dette kan være et alternativ, forteller Kirsti. Hun forteller videre at de gjør fortløpende evaluering av tjenesten for å sikre at videoløsningen brukes der behovene er størst og har nytte for brukeren.

Vurderingene som gjøres er i hovedsak:

  • kjøreavstand
  • smitterisiko for covid-19
  • om bruker vil kunne få dekket sine behov tilstrekkelig med en trygghetsalarm eller om det i tillegg bør innføres videoløsning

Så lenge besøksforbudene på sykehjem opprettholdes vil videoløsning benyttes som erstatning.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål

E-post til Kirsti Blomquist i Hvaler kommune: kirblo(a)hvaler.kommune.no