Dette krever en tydelig organisering der sentrale oppgaver løses gjennom forankrede roller og ansvarsområder istedenfor enkeltpersoner.

Hensikten med modellen

Presentasjonen om helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi gir veiledning om organisering av tjenesten, oversikt over oppgavene som må utføres, og eksempler på hvordan andre kommuner løser dem. 

Presentasjonen inneholder:

 • Tydelig prosess, roller og ansvar for å sette teknologi ut til brukeren, respondere på alarmer og evaluere tjenesten.
 • Sektorovergripende roller og ansvar for å ivareta de løpende kommunale oppgavene knyttet til forvaltning av tjenesten, leverandøravtaler, support, IT-drift og vedlikehold av løsningene.

Oppgavene i tjenestemodellen består av:

 1. Oppgaver knyttet til å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering. 
 2. Løpende kommunale oppgaver knyttet til vedlikehold av tjenesten, support, lager og utstyr, IT-drift og vedlikehold samt avtaleforvaltning.

Presentasjonen er ment som et underlag til kommuner som nå tar beslutning om hvordan tjenester med velferdsteknologi skal driftes i fremtiden.

Lenkeblokk Icon Presentasjon av helhetlig tjenestemodell

Slik bruker du presentasjonen

Presentasjonen består av en innledning hvor den helhetlige modellen for velferdsteknologi skisseres. 

Deretter brytes modellen ned, og hver oppgave står forklart med lenker til eksempler fra hvordan andre kommuner har valgt å løse de ulike oppgavene.

Presentasjonen kan benyttes som hjelp til å få oversikt over alle oppgaver som må ivaretas for å sikre god overgang fra prosjekt til varig driftsmodell.

Oppgavene er sektorovergripende, og mange kommuner vil se behov for å samarbeide om dem. Sørg derfor for å involvere kommuneledelsen i beslutninger om fremtidige roller og ansvar.

Presentasjonen er utarbeidet av PA Consulting Group på oppdrag for Nasjonalt Velferdsteknologiprogram.

Arbeidet med tjenestemodellen er gjort i samarbeid med innsatsgruppe bestående av:

 • Kari Eidnes Bjørkheim, Masfjorden kommune
 • Kjell-Olav Bondevik, Luster kommune
 • Ørjan Kristensen, Beiarn kommune
 • Trine-Lise Mørk, Øvre Eiker kommune
 • Anette Skogstad, Bodø kommune
 • Maahr Ludvig Eikeland, Kristiansand kommune
 • Eirik Sletten, Fredrikstad kommune
 • Ann-Kristin Smilden, Bærum kommune
 • Terje Jørgensen, Bodø kommune
 • Kristin Standal, KS