Vi utfordres på å effektivisere tjenestene våre, med tøffere prioriteringer og tydelige krav til kvalitet. Hvordan skal vi tilpasse oss faglige og politiske dreininger, samtidig som vi får færre hender til å hjelpe en befolkning som stadig blir eldre?

Lenkeblokk Icon Påmelding og program

Hvordan kan vi ivareta de vi allerede møter i arbeidshverdagen vår på en enda bedre måte? Og hvilken ny metodikk eller organisering trenger vi for å nå ut til de som i dag ikke oppsøker hjelp? Dette og mye annet blir det mer om på konferansen.