Kommunene får kompensasjon via Statsforvalteren for merutgifter knyttet til å gi næringsdrivende fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden. Kommunene må føre oversikt over utgiftene.

Se informasjon på regjeringen.no

Se regelverket for ordningen