Program kl 10:10 – 12:30

Åpning – politisk bakteppe  ved statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, HOD og styreleder Gunn Marit Helgesen

Nyere fakta om fastlegeordningen i dag: Presentasjon av  rapportene Evaluering av fastlegeordningen (EY), Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret 2018/2019 (FHI) og  Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen (IPSOS).

Slik står det til hos oss – og dette må gjøres: ved Karstein Totland, ordfører i Masfjorden kommune  og Rita Ottervik, ordfører i Trondheim kommune

Diskusjon

Oppsummering