Målet med ordningen er å øke antall fastleger i kommunene, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering. Med ALIS-avtale menes avtale mellom kommune og ALIS om særskilte rekrutteringstiltak som går utover og kommer i tillegg til plikter og rettigheter som utgår fra spesialistforskriften.

Her finner du en oversikt over de tilskuddsordningene som Helsedirektoratet har tilknyttet ALIS/fastleger for 2021. Søknadsfrist og direkte lenke er også oppgitt i dokumentet, slik at det skal være enkelt for kommunene å søke på tilskuddene.

Vi oppfordrer kommunene til å søke på de tilskuddene som er tilgjengelige, til beste for kommunen og ALIS/fastlege i kommunene.

Se hele oversikten: Tilskuddsordninger for ALIS og fastleger