ALIS på Youtube

Lenkeblokk Icon Se filmene her

Kurshefte – individuell veiledning og supervisjon i spesialistutdanningen i allmennmedisin (pdf)

Film 01Etablering av kontakt, 1. samtale, mellom ALIS og veileder

Viser første samtale mellom ALIS Bjørnar og veileder Thomas.

Case: Filmen viser hvordan ALIS og veiledere etablerer kontakt og avklarer hvordan samarbeidet skal være.

Lenkeblokk Icon Etablering av kontakt, 1. samtale, mellom ALIS og veileder

Film 02 – Sykemelding, del 1
Viser en veiledningssamtale mellom ALIS Tone og veileder Randi.

Case: Filmen handler om sykmelding. Tone har ikke forberedt noe eksempel, så Randi gir generelle råd.

Lenkeblokk Icon Sykemelding, del 1

Film 03Sykemelding, del 2
Viser veiledningssamtale mellom ALIS Tone og veileder Randi.

Case: Filmen handler om sykmelding. Her brukes et konkret eksempel som utgangspunkt. Da får ALIS mer nytte av samtalen

Lenkeblokk Icon Sykemelding, del 2

Film 04 – Pasient med alkoholproblemer, del 1
Viser veiledningssamtale mellom ALIS Øystein og veileder Elin.

Case:
Filmen omhandler pasients alkoholproblemer. Pårørende vil at noe må gjøres med farens alkoholproblemer. Veileder Elin gir råd.

Lenkeblokk Icon Pasient med alkoholproblemer, del 1

Film 05 – Pasient med alkoholproblemer, del 2
Viser siste del av en veiledningssamtale mellom ALIS Øystein og veileder Eli.

Case:
Filmen omhandler pasients alkoholproblemer. Pårørende vil at noe må gjøres med farens alkoholproblemer.  I denne filmen tar veileder Elin en annen tilnærming slik at ALIS Øystein gir seg selv råd, og får mer ut av samtalen.

Lenkeblokk Icon Pasient med alkoholproblemer, del 2

Film 06Kritisk tilbakemelding etter klage på ALIS, del 1
Filmen viser samtale mellom ALIS Kari K. og veileder Gunhild.

Case: Gunhild gir Kari kritisk tilbakemelding etter at foreldrene har klaget på konsultasjonen Kari hadde med barnet. Gunhilds tilnærming fører til at Kari går i forsvar og forlater veiledningssamtalen i sinne.

Lenkeblokk Icon Kritisk tilbakemelding etter klage på ALIS, del 1

Film 07Kritisk tilbakemelding etter klage på ALIS, del 2
Filmen viser samtale mellom ALIS Kari K. og veileder Gunhild.

Case: Gunhild gir Kari kritisk tilbakemelding etter at foreldrene har klaget på konsultasjonen Kari hadde med barnet. Veileder Gunhild velger en annen tilnærming, som får ALIS Kari til å tenke seg om og lære av det som har hendt.

Lenkeblokk Icon Kritisk tilbakemelding etter klage på ALIS, del 2

Film 08Klage fra pasient på manglende forskriving av B-preparater, del 1
Filmen viser samtale mellom ALIS Morten og veileder Kari E.

Case: En pasient med ryggsmerter har klaget på Morten etter en konsultasjon der han ikke fikk sterke smertestillende tabletter (B-preparater). Morten mener han gjorde alt riktig og er ikke åpen for veiledning.

Lenkeblokk Icon Klage fra pasient på manglende forskriving av B-preparater, del 1

Film 09 - Klage fra pasient på manglende forskriving av B-preparater, del 2
Filmen viser samtale mellom ALIS Morten og veileder Kari E.

Case: En pasient med ryggsmerter har klaget på Morten etter en konsultasjon der han ikke fikk sterke smertestillende tabletter (B-preparater). Filmen viser hvordan veileder Kari prøver å få Morten til å stille seg litt mer åpen for veiledning.

Lenkeblokk Icon Klage fra pasient på manglende forskriving av B-preparater, del 2

Film 10Hva hvis ALIS ikke kan godkjennes?
Filmen handler om hva veileder kan gjøre hvis ALIS ikke kan godkjennes.
Presentasjon av Hans og Frode og innspill fra salen.

Lenkeblokk Icon Hva hvis ALIS ikke kan godkjennes?

Film 11 – Felleskonsultasjon (ALIS og veileder)
Filmen viser samtale mellom ALIS Leonor og veileder Kristin.

Case: Filmen viser to ulike felleskonsultasjoner med påfølgende veiledning

Lenkeblokk Icon To ulike felleskonsultasjoner med påfølgende veiledning