ALIS Nord

Kontoret er lokalisert i Bodø og Bodø kommune er vertskommune. Les mer om hva som foregår i vår region på våre Facebooksider - ALIS-Nord på Facebook

ALIS Midt

Kontoret er lokalisert i Trondheim og Trondheim kommune er vertskommune. 

ALIS Vest

Kontoret er lokalisert i Bergen og Bergen kommune er vertskommune. Les mer om hva som foregår i vår region på våre Facebook sider

ALIS Øst

Kontoret er lokalisert i Hamar og Hamar kommune er vertskommune. ALIS-kontor Øst har også ansvaret for Oslo kommune, men det er egne ansatte i Oslo som ivaretar ALISene i Oslo.

Les mer om hva som foregår i vår region på våre Facebook sider: Kommer opp etter hvert

ALIS Sør

Kristiansand kommune er vertskommune. ALIS Sør dekker kommunene i Agder, Vestfold og Telemark og «gamle Østfold» i Viken fylke.  Epost-adresse: post.alissor@kristiansand.kommune.no.