I Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 er det et mål å øke antall fastleger i kommunene, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering.

Tilskuddsordningen for ALIS-avtaler er et viktig tiltak for å bedre situasjonen for kommuner med rekrutteringsutfordringer.

Deler tilskuddsordningen i to

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at tilskuddsordningen til ALIS-avtaler for kommuner med rekrutteringsutfordringer kap. 762, post 63, skal deles i to ordninger.

En tilskuddsordning skal være for LIS3 i allmennmedisin i næringsvirksomhet, mens den andre skal være for LIS3 i allmennmedisin som er ansatt i kommunen.

Fastlegevikarer utover 1 års varighet vil også kvalifisere for tilskudd, såfremt de har ALIS-avtale og fyller de andre tilskuddskriteriene. Departementet har også gjort tilpasninger av regelverket, for å styrke tilskuddsordningen.

Den nye tilskuddsordningen vil altså gjelder både for ALIS som er ansatt i kommunen (fastlønn) og for ALIS som driver næringsvirksomhet.

Tilskuddsordningens rammer for 2021:

  • Næringsdrivende fastleger (ALIS-næring) 48 millioner kroner.
  • Fastleger ansatt i kommunen (ALIS-fastlønn) 54 millioner kroner.

Søknadsfrist

Kommuner kan søke om ALIS-tilskudd allerede nå! Siste frist til å søke: 16. november 2021

Lenke til mer informasjon og søknadskjema