Lenkeblokk Icon Anbefalt prosess for konvertering av ALIS fra gammel til ny utdanningsordning

Vurderingen av hvorvidt en ALIS må eller bør fullføre utdanningen etter gammel ordning, avklares mellom ALIS og kommune-leder etter instruksjonen som ligger i denne veilederen.

Illustrasjon; Linn Hege Larsen, ALIS Nord-kontoret

Mer informasjon om allmennleger i spesialisering (ALIS) finnes på disse nettsidene: