ALIS–kontorene (allmennleger i spesialisering)

Opprettelsen av de regionale ALIS-kontorene er et av tiltakene i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020–2024. Handlingsplanen er blitt til i dialog med Legeforeningen, KS, Oslo kommune og HOD. Tiltaket ble iverksatt våren 2020.

ALIS-konferansen 2021 – Opptak

ALIS-konferansen 2021 – Opptak

Årets ALIS-konferanse ble avholdt som en svært vellykket hybridkonferanse 21. oktober 2021.

Om ALIS-ordningen

Om ALIS-ordningen

Opprettelsen av de regionale ALIS-kontorene er et av tiltakene i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020 – 2024. Handlingsplanen er blitt til i dialog med Legeforeningen, KS, Oslo kommune og HOD. Tiltaket ble iverksatt våren 2020.

Hvem er vi og hvor finner du ditt ALIS-kontor?

Hvem er vi og hvor finner du ditt ALIS-kontor?

Her finner du kontaktinformasjon til de ulike ALIS-kontorene.

Savner du noe på denne siden?

Har du innspill til informasjon du ønsker å finne på ALIS-siden, kontakt Linn Hege Larsen, rådgiver ALIS-Nord.

Oversikt over tilskudd knyttet til ALIS i kommunen for 2021

Oversikt over tilskudd knyttet til ALIS i kommunen for 2021

Her finner du en oversikt over de tilskuddsordningene som Helsedirektoratet har tilknyttet ALIS/fastleger for 2021.

Anbefalt prosess for konvertering av ALIS fra gammel til ny utdanningsordning

Anbefalt prosess for konvertering av ALIS fra gammel til ny utdanningsordning

Hensikten med veilederen er å gi kort og målrettet informasjon om reglene knyttet til konvertering fra gammel til ny utdanningsordning for ALIS. Målgruppen er ALIS som er startet på sin spesialisering før 01.03.19, veiledere og kommuneledere.

Kursmateriell - ALIS

Kursmateriell - ALIS

Her vil det bli lagt ut kursmateriell som kan benyttes av kursholdere til veiledningskursene som skal avholdes over hele landet.

Tilskudd til ALIS-avtaler

Tilskudd til ALIS-avtaler

Helse- og omsorgsdepartementet har endret tilskuddsordningen for ALIS-avtaler. Tilskuddet gjelder nå både selvstendig næringsdrivende og ansatte fastleger.

ALIS-Vest og ALIS-Nord prosjektene

ALIS-Vest og ALIS-Nord prosjektene

ALIS-Vest startet med de første legene i utdanningsstillinger i 10 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane sommeren og høsten 2017. Prosjektet har nå 15 ALIS fastlønnede utdanningsstillinger fordelt på 11 kommuner.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024

Handlingsplanen skal bidra til å styrke, utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. Planen inneholder 17 tiltak.

Forskning

Forskning

Her er en oversikt over utvalgte forskningsrapporter om allmenlegetjenesten.

Mandat for ALIS-kontorene

Mandat for ALIS-kontorene

ALIS-kontorene skal bistå kommuenene i å bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering og til trygghet for legen gjennom spesialiseringsløpet.

ALIS-konferansen 2020

ALIS-konferansen 2020

I lys av den pågående smittesituasjonen i landet vårt besluttet ALIS-Vest og ALIS-Nord i samråd med Helsedirektoratet tidlig i høst at det ikke var forsvarlig å gjennomføre en fysisk ALIS-konferanse som først planlagt. Se opptaket i sin helhet her.

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER