KS har vært blant deltakerne i arbeidet med Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), som ble oppnevnt av HelseOmsorg21-rådet i 2017. KSF overleverte sine anbefalinger for et kunnskapsløft innen kommunehelsetjenesten til helseministeren og eldre- og folkehelseministeren 10. april.

KSF-rapporten inneholder bl.a. forslag til en regional struktur og en finansieringsplan for et kunnskapsløft innen den kommunale helse- og omsorgstjenestene. HelseOmsorg21-rådet stiller seg bak anbefalingene fra KSF, som også ble fremmet i KS’ konsultasjonsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet den 24. april.

- Med utgangpunkt i de store utfordringene innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene, er det viktig at opptrappingsplanen for kunnskapsløftet kommer raskt i gang. Vi hadde derfor ønsket at det ble satt av midler til å komme i gang med dette arbeidet allerede i inneværende år, sier Kristin Weidemann Wieland, direktør for Forskning, innovasjon og digitalisering i KS.
- Vi forventer da at statsbudsjettet for 2020 inneholder signaler om slike midler, sier Weidemann Wieland.

Lenkeblokk Icon Nødvendig med forskning i kommunehelsetjenesten (kronikk av avdelingsdirektør for Helse og velferd Åse Laila Snåre) Lenkeblokk Icon Forskningsrådet om at vi trenger et kunnskapsløft