Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble opprettet på rådsmøte i HelseOmsorg21 i mars i 2017. Frem til utgangen av 2018 skulle KSF følge opp «satsingsområde Kunnskapsløft for kommunene» i HelseOmsorg21-strategien, og sørge for styrket forskning, innovasjon og utdanning innen kommunenes helse- og omsorgstjenester.

 

KSF har bestått av 11 personer med kommunal erfaring eller kompetanse innenfor helse- og forskningsfeltet. I tillegg var observatører til stede på- og bidro i møtene. KS har hatt sekretariatet i interimperioden.

Medlemmer

 • Kommunaldirektør helse/omsorg Nina Mevold, Bergen kommune, leder
 • Avdelingsdirektør helse og velferd, KS, Åse Laila Snåre nestleder
 • Rådmann Erik Kjeldstadli, Bærum kommune, medlem
 • Kommuneoverlege Hans Petter Torvik, Sandnes kommune, medlem
 • Rådmann Astrid Eidsvik, Ålesund kommune, medlem
 • Kommuneoverlege Kenneth Johansen, Alta kommune, medlem
 • Fylkesleder FFO Sogn og Fjordane Geir Liavåg Strand, FFO, medlem
 • Professor Marit Kirkevold, UiO, medlem
 • Professor, forskningsleder Tone Alm Andreassen, HiOA, medlem
 • Professor/instituttleder Nina Emaus, UiT, medlem
 • Dekan medisin Björn Gustafsson, NTNU, medlem
 • Professor Jørund Straand, UiO, medlem
 • Fagdirektør Marta Ebbing, FHI, medlem

Observatører

 • Forskningsdirektør helse og velferd Randi Eidsmo Reinertsen, SINTEF
 • Seniorrådgiver Lasse Frantzen, Helsedirektoratet
 • Seniorrådgiver Siv Svardal, HOD
 • Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen, Kunnskapsdepartementet
 • Seniorrådgiver Jens Kristian Jebsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Administrerende direktør Flemming Hegerstrøm Hospital IT
 • Seniorrådgiver Irene Olaussen, Direktoratet for e-helse
 • Avdelingsdirektør Jannikke Ludt, Forskningsrådet
 • Fagsenterleder Marthe Hammer, Haukeland universitetssykehus

Sekretariat

 • Fagleder Sigrid J. Askum, Avdeling helse og velferd, KS, leder
 • Fagleder FoU, Jon Anders Drøpping, KS
 • Kommunikasjonsrådgiver Thea Finstad, KS

 

KSF har hatt til sammen syv møter gjennom 2017 og 2018. Hvis du ønsker sakslister, møtereferater eller presentasjoner fra tidligere møter tilsendt, ta kontakt med sekretariatet (Sigrid.Askum@ks.no).