Sektorrådet er opprettet av Helsedirektoratet som en felles arena for helse- og omsorgssektoren. Målet er at det skal være rådgivende organ og en drøftingsarena for strategisk viktige saker og prosesser i sektoren, samt gi hovedaktører - som KS - muligheten til å få større innflytelse på helsemyndighetenes prioriteringer.

Lasse Hansen setter pris på denne anledningen til å drøfte utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Det er en sektor med mange store utfordringer og det er helt nødvendig å snakke sammen og samarbeide på tvers i sektoren og mellom sektoren og andre tjenesteområder. Å gjøre det vi kan for å sikre en velfungerende helse- og omsorgssektor er naturlig nok helt sentralt for KS; alle innbyggere benytter seg av helse- og omsorgstilbudet i kommunene i løpet av livet. Ikke minst er mange tusen ansatt i sektoren i kommunene.

- Helse- og omsorgssektoren skal gjennom noen enorme endringer i umiddelbar fremtid. Vi blir flere eldre og vi er færre som kan gjøre jobben. Utvikling og implementering av velferdsteknologi og digitalisering av tjenester er eksempler på endringer som må skje relativt raskt. Det er nyttig å samordne oss og jeg mener det bare er fordeler knyttet til det å kjenne hverandres utfordringer, behov og ønsker. Da har vi de beste forutsetninger for å finne gode løsninger, sier Lasse Hansen.

Hvordan løse samfunnsoppdraget?
Helsedirektoratets mål med rådet for å bedre muligheten til å løse samfunnsoppdraget på en god måte og være en mest mulig relevant bidragsyter for en god utvikling av sektoren.

Planen for sektorrådet er å drøfte sektorens utfordringer på områder som kvalitet, pasientsikkerhet, samhandling, finansiering, sosial ulikhet, men også enkeltområder som fordrer god dialog både når det gjelder utvikling, implementering og prioritering. Sektorrådet er en arena for å drøfte større utviklingsprosjekter, strategier og programmer som involverer flere aktører i sektoren. 

Rådet skal være en arena for:

  • Forankring av større prosjekter, strategier og programmer som involverer flere aktører i sektoren.
  • Drøfting av overordnede utviklingsutfordringer og behov i sektoren.
  • Drøfting av enkeltområder som fordrer god dialog omkring utvikling, implementering og prioritering.

Toårig opplegg
Det er lagt opp til to møter i 2018, deretter fire årlige møter. Sektorrådets funksjonsperiode er i oppstartsperioden to år. Mot slutten av oppnevningsperioden gjennomføres evaluering av sektorrådets arbeidsform og resultatoppnåelse.

Rådet ledes av helsedirektøren. Rådet forøvrig består av fire representanter fra spesialisthelsetjenesten, fire representanter fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fire representanter fra brukerorganisasjonene, samt tre representanter for profesjonene. Helsedirektoratets direktør for virksomhetsstyring tiltrer rådet som observatør.

- Det var et godt første møte, jeg ser frem til å fortsette arbeidet i sektorrådet, sier Lasse Hansen.