Utviklingsprogrammet startet opp i Kristiansand i januar og skal bestå av i alt seks samlinger. Målgruppen er ledere fra kommuner og helseforetak som er medlemmer i  det regionale samarbeidsutvalget OSS, som står for "Overordnet strategisk Samarbeidsutvalg Sørlandet".

- Behovet for samhandling vil øke i tiden som kommer. Da trenger vi ledere som tør å operere mellom nivåene og på tvers av tjenester og som er villige til å ta felles ansvar og stå i det over tid, sier avdelingsdirektør Åse Laila Snåre i KS.

Tema for samlingene er blant annet samfunnsoppdraget, ledelse, kultur, omstillings- og innovasjonsutfordringer og roller. Den første samlingen ble åpnet av ekspedisjonssjef Petter Øgar i Helse- og omsorgsdepartementet og avdelingsdirektør Åse Laila Snåre i KS.  Geir Johan Hansen og Hildegunn Andreassen i KS Konsulent er prosessledere.

Oppdraget med å skape pasientens helsetjeneste er gitt i Primærhelsetjenestemeldingen og perspektivmeldingen. Programmet vil ta utgangspunkt i det nasjonale samfunnsoppdraget om å skape pasientens helsetjeneste og utforske OSS’ strategiske rolle. Hva er OSS’ misjon og har medlemmene en felles forståelse for samfunnsoppdraget og formålet?

Bakgrunnen for programmet er et oppdrag som er gitt til Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) og KS av Helse- og omsorgsdepartementet. NLU er et satsingsområde initiert av departementet og drevet av de fire regionale helseforetakene.