På handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/  finner man nå beskrivelser av tiltak, og evalueringsopplegg, som er igangsatt i landets kommuner som del av programsatsingen. Det er i dag registrert ca. 80 ulike prosjekter fordelt på 11 fylker. Oversikten blir oppdatert etter hvert som alle fylkene blir med i programmet i 2019 og kommuner iverksetter tiltak.

– Plattformen har vært etterspurt fra kommunene, sier Hildegunn Brattvåg i Helsedirektoratet. Både vi i Helsedirektoratet, KS og Folkehelseinstituttet er godt fornøyd med at Forebygging.no tok initiativ til å lage nettsiden. Vi tror dette vil være nyttig for alle kommuner som vil arbeide med å fremme barn og unges trivsel og livskvalitet, og som lurer på hvordan de skal gjøre det, sier Brattvåg.

Lanseringen skjedde på konferansen «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2019». Her møttes sentrale personer for folkehelsearbeidet i kommuner og fylker, lokale og regionale politikere, organisasjoner, kompetansesentre og forskningsmiljøer som arbeider med helsefremming og forebygging.

– Det har vært en imponerende bredde både i diskusjoner og innlegg fra deltakerne på konferansen, sier Anne Gamme, fagleder helse og velferd i KS. Kombinasjonen av forskning, evaluering og tiltaksutvikling innenfor rammen av et 10- årig program gir store muligheter for endringer på feltet, understreker hun.

På konferansen sto flere seminarer på programmet gjennom to dager. Konferansen ble avsluttet med en panelsamtale der ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune, ordfører Robin Kåss i Porsgrunn kommune, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Bramo og fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune Ingelin Noresjø diskuterte om «En god folkehelsepolitikk er en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn». Samtalen ble ledet av Helge Eide, områdedirektør for Interessepolitikk i KS.

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, redusere sosial ulikhet og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. Barn og unge er programmets prioriterte målgruppe. En del av programmet omfatter tiltaksutvikling ute i kommunene.

Lenkeblokk Icon Tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene