Fastlegeordningen

Kommunene har ansvaret for at legehjelp er tilgjengelig for alle i kommunen. Det inkluderer fastlegeordningen. For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017.

Fakta om fastlegeordningen og legevakt

Fakta om fastlegeordningen og legevakt

Her får du svar på utvalgte spørsmål om fastlegeordningen og legevakt. Kravet om fastlegers legevaktplikt er sentralt i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om kommunelegeavtalen.

Legevakt må prioriteres

KRONIKKER

Legevakt må prioriteres

Hvis målet er å redde fastlegeordningen må vi se på legenes totale arbeidsbelastning. Regjeringen må derfor prioritere legevakt i arbeidet med handlingsplanen for allmennlegetjenesten.

Lønn og inntekter for fastleger

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Oppfordrer alle kommuner til å svare på undersøkelse om fastlegeordningen

Oppfordrer alle kommuner til å svare på undersøkelse om fastlegeordningen

I disse dager sendes det ut en ny undersøkelse som skal kartlegge kommunenes egenfinansiering av fastlegeordningen. Det er tredje gang IPSOS gjør denne undersøkelsen for KS. Alle kommuner oppfordres til å gi sine svar.

Status om arbeidet med fastlegeordningen

Status om arbeidet med fastlegeordningen

Regjeringen har besluttet å legge fram en handlingsplan om allmennlegetjenesten våren 2020. Det er utarbeidet flere rapporter som beskriver situasjonen og utfordringene og foreslår tiltak. Rapportene gir grunnlag for å utarbeide tiltak i handlingsplanen.

Hvordan går det med fastlegeordningen?

Hvordan går det med fastlegeordningen?

Det er mye oppmerksomhet om fastlegeordningen. Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere og beholde sine fastleger. KS har forståelse for at det er en krevende situasjon for kommunene og ønsker å informere om hva som skjer på området.

Kommunene subsidierer fastlegeordningen

Kommunene subsidierer fastlegeordningen

Kommunene har 400 millioner i merkostnader knyttet til fastlegeordningen, viser en ny KS-rapport. Hele sju av ti kommuner subsidierer ordningen utover hovedmodellen. – Dette understreker hvor viktig evalueringen av ordningen er, sier Gunn Marit Helgesen.

Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Mer om fastlegeordningen

Allmennlegetjenesten - et skritt på veien

PRESSEMELDINGER

Allmennlegetjenesten - et skritt på veien

Regjeringen har lagt fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten. KS mener den inneholder mye bra, men savner en avklaring om kommunenes sørge-for-ansvar og en diskusjon om formålet med takstsystemet.

KS og Legeforeningen ble ikke enige om tariffavtalen som regulerer legevakt

PRESSEMELDINGER

KS og Legeforeningen ble ikke enige om tariffavtalen som regulerer legevakt

- Det er synd Legeforeningen ikke vil stå sammen med oss om å finne en helhetlig løsning på legenes arbeidsbelastning. Det gjør arbeidet for å bedre fastlegeordningen og legevakt vanskeligere, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Samarbeid avgjørende for å løse fastlegekrisen

Samarbeid avgjørende for å løse fastlegekrisen

- Vi deler i stor grad synet på hvordan situasjonen er for legene når det gjelder arbeidsbelastning og behov for endringer, sa arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø under sitt innlegg på Fastlegekonferansen 5. desember.

Evalueringen av fastlegeordningen er klar

PRESSEMELDINGER

Evalueringen av fastlegeordningen er klar

Evalueringen EY og Vista Analyse har gjort for Helsedirektoratet er presentert for helseminister Bent Høie. Folkehelseinstituttet presenterte samtidig en rapport om innbyggernes erfaringer med ordningen.

Legeforeningen og KS forlenger rammeavtalen om fastlegeordningen

PRESSEMELDINGER

Legeforeningen og KS forlenger rammeavtalen om fastlegeordningen

Legeforeningen og KS har i dag blitt enige om å forlenge rammeavtalen om fastlegeordningen til 31. august 2020.

Fastlegeordningen styrkes med 180 millioner kroner

PRESSEMELDINGER

Fastlegeordningen styrkes med 180 millioner kroner

Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og KS har kommet til enighet med Legeforeningen i forhandlingene om ny statsavtale.

Les flere artikler

KONTAKT