Prisen skal også stimulere kommunene til ytterligere satsing på systematisk etisk kompetanseheving tett knyttet til øvrig kvalitetsarbeid og fagutvikling i tjenestene.

Om prisen

En bevisstgjøring av verdier, etiske utfordringer og dilemmaer, samt hverdagskultur gir god kvalitet på tjenestene. Systematisk etisk refleksjon endrer praksis ved å gi de ansatte bedre forutsetninger for å ta de beste beslutningene for brukerne og en organisasjonskultur for å dele kompetanse. Helsemyndighetene har under koronapandemien vektlagt etisk refleksjon som en viktig metodikk for å sikre at det viktigste kommer først slik at brukere, pårørende og ansatte ivaretas på best mulig måte i en krevende tid. Hvordan har den systematisk etiske refleksjonen bidratt til kvalitetssikring og støtte tidligere og den siste tiden? Er etikk en del av deres arbeid med Leve hele livet, Gode pasientforløp, lindrende behandling og omsorg eller andre nasjonale/regionale innsatsområder? La oss høre om det!

Fagjuryen består i år av:

  • Reidun Førde, Senter for medisinsk etikk (leder av fagjuryen)
  • Anneline Svensen, Helse og omsorgsdepartementet
  • Thorstein Ouren, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
  • Bjørn Sjøvold, regionsdirektør i KS Viken
  • Ingvar Skjerve, rådgiver Seksjon Helse og Sosial. Fagforbundet.
  • Mildrid Haugrønning Søndbø, leder av rådet for sykepleieetikk, Sykepleieforbundet
  • Anne Jesperud Kittelsen, enhetsleder for Senter for fagutvikling og forskning. Sykehjemsetaten, Oslo kommune

Kriterier som særlig blir vurdert av fagjuryen finner du i utlysningsteksten.

Etikkprisen tildeles en kommune/bydel/virksomhet som driver et systematisk praktisk etikkarbeid hvor målsettingen er å styrke brukerens opplevelse av verdighet og integritet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fagjuryen ser også gjerne eksempler på innovasjon slik at både gode eksempler og nyvinninger kan deles.

Etikkprisen skal stimulere til et varig og systematisk etikkarbeid i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Etikkprisen består av 100 000,‐ samt et diplom

Midlene skal brukes i kommunens/bydelens/virksomhetens etikkarbeid, for eksempel til faglig utvikling, studier og formidlingsformål.
Det er mulig for kandidater som har søkt tidligere år å søke igjen.

Praktiske detaljer

Søknadsskjema med beskrivelse sendes til chs@ks.no innen onsdag 19. oktober 2022.
Søkere bes om å benytte mal for søknadsskjema til Etikkprisen. Alt som er viktig må være med i skjemaet. Fagjuryen legger i liten grad vekt på vedlegg.

Søknadsskjema Etikkprisen 2022

Ta gjerne kontakt med Christine Haga Sørlie, leder av Etikksatsingen, på mail chs@ks.no eller en av de regionale etikkveilederne om dere ønsker noe hjelp med søknaden.

Prisen deles ut av helse- og omsorgsministeren og styreleder i KS på et høytidelig arrangement i desember. Dato og program kommer senere.

Utlysning av Etikkprisen 2022