Søknad med beskrivelse sendes til chs@ks.no innen mandag 14. oktober 2019. En fagjury nominerer kandidater til prisen i november 2019.

Om konkurransen

Etikkprisen skal synliggjøre og løfte det systematiske etikkarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prisen skal også stimulere kommunene til ytterligere satsing på systematisk etisk kompetanseheving. Prisvinner får 100 000 kroner, og midlene skal brukes i virksomhetens etikkarbeid, for eksempel til faglig utvikling, studier, formidlingsformål.

Kriterier

Fagjuryen vektlegger:

 • at brukernes opplevelse av verdighet og integritet er styrket
 • at den etiske kompetanse hos ledere og medarbeidere er styrket
 • at etikkarbeidet bedrer kvaliteten på tjenestene
 • at brukermedvirkning styrkes
 • at etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere i organisasjonen
 • at etikkarbeidet er forankret i kommunen (toppleder‐, mellomleder‐, medarbeidernivå)
 • at etikkarbeidet er systematisk, varig og dokumenteres.

 I tillegg vil nytenkning, kreativitet og innovative løsninger i etikkarbeidet vektlegges.
Det er mulig for kandidater som har søkt tidligere år å søke igjen.

Fagjuryen består i år av:

 • Nils Røhne, ordfører i Stange kommune (leder av fagjuryen)
 • Representant fra Helse- og omsorgsdepartementet
 • Thorstein Ouren, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
 • Signe Pape, regionsdirektør i KS for Akershus og Østfold
 • Ingvar Skjerve, Leder Seksjon Helse og Sosial. Fagforbundet.
 • Morten Magelssen, forsker på Senter for medisinsk etikk v/UiO
 • Anne Jesperud Kittelsen, enhetsleder for Senter for fagutvikling og forskning. Sykehjemsetaten, Oslo kommune
 • Erik Seierstad, lekmann

 Etikkprisen har tidligere blitt vunnet av Flora kommune (2018), Sykehjemsetaten i Oslo kommune (2017), Askim kommune (2016), Larvik kommune (2015), Haugesund kommune (2014) Sula kommune (2013), Halden kommune (2012) og Gjøvik kommune (2011).

Lenkeblokk Icon Utlysning av Etikkprisen 2019 Lenkeblokk Icon Søknadsskjema Etikkprisen 2019