Etikksatsingen har som mål å støtte så mange kommunale helse- og omsorgstjenester som mulig. Mange av tjenestene er døgnkontinuerlige, så derfor blir det Refleksjonsrom både på dag og kveld en gang per måned.

Refleksjonsrommet for juni er torsdag 15. juni

Tema er: Ta vare! (på deg selv og andre – bærekraft og værekraft)

  • kl. 13.30–14.30 Refleksjonsrommet ledere og ansatte på dagtid
  • kl. 20.30-21.30 Refleksjonsrommet for ledere og ansatte på kveld/natt

Pålogging til refleksjonsrommet

Du kan bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten.
Møte-ID: 394 002 815 309
Passord: AjKDzq

Bli med i møtet