Etikksatsingen har som mål å bidra til nettverk og faglig påfyll for så mange som mulig, der for har vi en satsing på det vi kaller etikksatsingen digital. Vårt første tiltak er refleksjonsrommet. Her er alle invitert til å snakke sammen, reflektere over, utfordringer vi håper de fleste kan kjenne seg igjen i.

Månedens refleksjonsrom er torsdag 23. november kl. 13.30–14.30
Tema er prioriteringer i praksis i møte med hverdagens utfordringer.

Pålogging til refleksjonsrommet

Du kan bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten.
Møte-ID: 394 002 815 309
Passord: AjKDzq

Bli med i møtet