Prisen deles ut fredag 9. desember av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og nestleder i KS Svein Tore Løkslid deltar på prisutdelingen.

Program Etikkprisen 2022 (last ned pdf i lenke)

Juryen har mottatt seks søknader og mener de alle beskriver et grundig og systematisk arbeid for å styrke den etiske kompetansen i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Søknadene vitner om at det praksisnære etikkarbeidet i stadig større grad blir en del av hvordan man arbeider i møte med etiske dilemma og krevende situasjoner for både ledere og medarbeidere.

Fagjuryen 2022 har bestått av følgende personer:

 • Reidun Førde, professor emerita ved Senter for medisinsk etikk (leder av fagjuryen for Etikkprisen 2021)
 • Bjørn Sjøvold, Regionsdirektør i KS
 • Thorstein Ouren, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
 • Ingvar Skjerve, rådgiver i Fagforbundet
 • Mildrid Haugrønning Søndbø, Leder av Rådet for sykepleieetikk i Sykepleieforbundet

Prisen på 100 000,- kroner deles ut til en kommune/bydel/virksomhet som driver et systematisk praksisnært etikkarbeid med en målsetting om å styrke brukerens opplevelse av verdighet og integritet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Etikkprisen skal synliggjøre og løfte det systematiske etikkarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Fagjuryen vektlegger

 • at brukernes opplevelse av verdighet og integritet er styrket
 • at den etiske kompetanse hos ledere og medarbeidere er styrket
 • at etikkarbeidet bedrer kvaliteten på tjenestene
 • at brukermedvirkning styrkes
 • etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere i organisasjonen
 • etikkarbeidet er forankret i kommunen (toppleder‐, mellomleder‐, medarbeidernivå)
 • etikkarbeidet er systematisk, varig og dokumenteres.

I tillegg vil nytenkning, kreativitet og innovative løsninger i etikkarbeidet vektlegges.

Her er fagjuryens begrunnelse for nominasjon

Eigersund kommune - Fagjuryens begrunnelse:
Eigersund kommune kan vise til et langvarig og solid etikkarbeid. Arbeidet er satt inn i planverk, og alle nivåer i kommunen har etisk refleksjon, inkludert kommunalsjefens stab. Etikk inngår i alt kvalitetsarbeid, og fagjuryen syntes det var spennende å lese eksempler fra tjenestene om effekten av arbeidet. Det tenkes helhetlig ved at etikk-kontakten også er pårørendekontakt, slik at brukerperspektivet blir ivaretatt fra flere perspektiv. Det sier noe om synergieffekt at Eigersund kommune også har vunnet Pårørendeprisen. Etikkarbeidet er bredt, og det er gode planer for videre spredning og styrking av etikksatsingen.  Fagjuryen ønsker Eigersund kommune alt godt med det videre etikkarbeidet.

Modum kommune - Fagjuryens begrunnelse:
Modum kommune har et nyskapende, spennende og solid etikkarbeid. Juryen synes det er inspirerende at etikkarbeidet innbefatter hele kommunen ved at alle etatene deltar. De etiske refleksjonene virker til å gi en positiv forbedring av rutiner og styrker god praksis. Juryen syntes det er flott at kommunen tar med brukerne i refleksjonene, slik at berørte parter sitter sammen under drøftingene. Det er spennende at den kommunale etiske refleksjonen også inkluderer ungdom og elevråd. Etikkarbeidet er ganske nytt, men har et solid fundament og gode planer for veien videre. Fagjuryen ønsker Modum kommune alt godt videre med det viktige etikkarbeidet.

Oslo kommune ved klinisk etikk-komite i Sykehjemsetaten - Fagjuryens begrunnelse:
Oslo kommune har et svært solid og langvarig etikkarbeid. Juryen berømmer bredden, dybden og systematikken i arbeidet. Det todelte fokuset med drøftingsstøtte i krevende enkeltsaker, samt en praksisnær etisk kompetanseheving på tjenestestedene er viktig. Det er også positivt at komiteen sprer kompetansen til hjemmebaserte tjenester i bydelene. Komiteen har gjennom årene bygget opp tillit blant de ansatte, og dette bekreftes gjennom økning av saker som henvises til komiteen. Komiteen videreutvikler sitt arbeid med å inkludere berørte parter, Fagjuryen synes særlig samarbeid med spesialisthelsetjenesten om felles pasienter er spennende. Fagjuryen ønsker Oslo kommune alt godt videre med det viktige etikkarbeidet.

Etikkprisen har tidligere blitt vunnet av USHT Innlandet (2021) Bærum kommune (2019), Flora kommune (2018), Sykehjemsetaten i Oslo kommune (2017), Askim kommune (2016), Larvik kommune (2015), Haugesund kommune (2014) Sula kommune (2013), Halden kommune (2012) og Gjøvik kommune (2011).