Heldøgns omsorgsboliger er det dyreste nivået i omsorgstrappen, både når det gjelder driftskostnader og investeringsutgifter. Den demografiske utviklingen og muligheten til stadig flere tjenester i eget hjem, påvirker hvordan kommunene må forberede seg for fremtiden. Kommunene har vært tydelige på at dagens modeller for planlegging og dimensjonering av heldøgns omsorgsboliger ikke tar hensyn til det i tilstrekkelig grad.   

På grunnlag av dette har KS startet et arbeid for å utvikle en helt ny beregningsmodell. Denne tar utgangspunkt i tjenesteprofilen til den enkelte kommune, og beregner behovet for heldøgns omsorgsplasser fremover i tid.

Prosjektet presenteres 26. september 2019.

Lenkeblokk Icon Les om arrangementet