Juryen begrunnet at det var nettopp Karmøy som skulle få prisen med at kommunen hadde forankret satsingen bredt, både politisk og administrativt. Karmøy kommune har satt fokus på brukermedvirkning og arbeider allerede systematisk med flere av innsatsområdene som inngår i Leve hele livet. 

Ordfører Jarle Nilsen fortalte at prisen gir motivasjon til videre arbeid med Leve hele livet. Han rettet samtidig en stor takk til alle ansatte og frivillig sektor i kommunen.

Foto: KS

En stolt ordfører tok imot prisen på vegne av Karmøy kommune under Leve hele livet-konferansen 13. november.  

Leve hele livet-prisen skal deles ut hvert år i perioden 2019 – 2023. Juryen for årets pris var Nasjonal referansegruppe for Leve hele livet. Prisen skal gå til en kommune som kan vise til gode aktiviteter og resultater under Leve hele livets innsatsområder. Det var i alt fire nominerte kommuner til årets pris.

Lenkeblokk Icon Les om Leve hele livet og KS rolle