Over 550 deltakere var påmeldt konferansen. Nærmere 200 personer var tilstede på Radisson Blu Hotel i Oslo, mens resten fulgte konferansen digitalt.

- Jeg har hørt at satsingen på gode pasientforløp har vært en suksesshistorie. Det er en satsing som har utgjort en reell forskjell, og det betyr faktisk noe i denne tjenesten. Jeg har også lest at Gode pasientforløp har bidratt til å drive fram et nødvendig paradigmeskifte, og det er ikke små ord. For det handler om personsentrerte helse- og omsorgstjenester, og det har dere gjort i praksis.

Hva er viktig for deg?

Det var premiere på Gode pasientforløps nye film om betydningen av spørsmålet «hva er viktig for deg?». Filmen viser en dialog mellom Marius Strøm Pettersen og psykolog Pia Therese Wiig, og den gir håp om at man kan bli bra etter alvorlig sykdom.

Psykolog Thomas K. Tollefsen tok doktorgraden sin på bruk av Hva er viktig for deg? – et verktøy for å fremme brukermedvirkning i kommunale lavterskeltjenester for ungdom. Han presenterte resultater av forskningen sin.

Eksempler på forbedringsarbeid

Hans-Erik Rand Roset fra Stryn kommune fortalte om bruken av «hva er viktig for deg?-samtaler i kommunen. Det har blitt mange gode samtaler. Veien videre innebærer å implementere samtalen i flere avdelinger, og målet er at samtalen skal være en naturlig del av tjenestetilbudet.

Marte Sofie Wang-Hansen, Sykehuset i Vestfold HF og Ragna Gjone, Larvik Helsehus fortalte om samhandlingsprosjektet Vitality. Det er et tett og likeverdig forhold mellom Sykehuset i Vestfold og Larvik kommune.  

- Vi jobber på en måte som automatisk gir kompetansehevning og kompetanseoverføring, sa Ragna Gjone.

Gitte Christine Korvann presenterte Lillestrøm kommunes forbedringsarbeid. Arbeidet er godt forankret og blir etterspurt. Tove Lill Falstad og Hege Kathrin Mørk fra Helgelandssykehuset fortalte om hvordan de har arbeidet på sykehuset og i læringsnettverket på Helgeland der 12 av 18 kommuner deltar.

En omstilling i hele Sverige

Anette Nilsson er utviklingsstrateg i Region Jönköpings län og prosjektleder i Sveriges Kommuner och Regioner. Hun sa i sitt innlegg at det i hele Sverige pågår en omstilling til «nära vård». Dette er en politisk ønsket endring og er et paradigmeskifte. Det handler om personsentrering og samskaping.

Se opptak av konferansen

Presentasjoner (pdf)
Thomas K. Tollefsens presentasjon
Hans-Erik Rand Rosets presentasjon
Marte Sofie Wang-Hansen og Ragna Gjones presentasjon
Gitte Christine Korvanns presentasjon
Tove Lill Falstad og Hege Kathrin Mørks presentasjon
Anette Nilssons presentasjon