Før samlingen hadde noen kommuner uttrykt ønske om mer dialog med sykehuset. Dette ble løst ved at deltakerne på samlingen fordelte seg i to grupper – én for skrøpelige eldre og én for rus og psykiatri – to av de prioriterte gruppene i helsefelleskapene.

I den første gruppen kom Notodden sykehus med sine ønsker til kommunene, blant annet til innleggelsesrapporten. Det er for eksempel viktig å få informasjon om funksjonsnivået til pasienten. Sykehusets representanter trakk også fram at kommunene ønsker å få informasjon på ulike måter.

En av deltakerne fra Nissedal kommune fortalte at kommunen samarbeider med sykehuset i Arendal, og det går fint, for de har vært med i Gode pasientforløp tidligere. Kommunen får nødvendig dokumentasjon og sender også innleggelsesrapport innen fire timer. Her er det laget en mal.  

Flere av de som deltok i diskusjonen ga tydelig uttrykk for et ønske om et samarbeid i etterkant av nettverkssamlingen, gjerne ved at det settes sammen en gruppe som jobber videre med hvordan få til et best mulig samarbeid.

 

Program (PDF)

Bilder av postere (PDF)

Presentasjoner (PDF)
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmo: Oppfølgingsteam og målepunkter for gode pasientforløp
Hege Andersen: Hva er hemmeligheten med vellykket implementering?
Rudi Kirkhaug: Etisk kompetanse og lederskap
Nils-Øivind Offernes: Hvordan bruke målinger i forbedringsarbeid
Forbedringsteamet i Vinje kommunes presentasjon
Ellen Marie Hufthammer, Notodden sykehus
Kristin Stray Jacobsen, Kviteseid kommune
Martin Ytreland, Midt-Telemark kommune
Marius Strøm Pettersens presentasjon

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg
Hege Andersens innlegg
Christine Haga Sørlies innlegg
Rudi Kirkhaugs innlegg
Nils-Øivind Offernes' innlegg
Forbedringsteamet i Vinjes innlegg
Ellen Marie Hufthammers innlegg
Kristin Stray Jacobsens innlegg
Martin Ytrelands innlegg
Marius Strøm Pettersens innlegg

Anders Grimsmos notat om skrøpelig eldre.