Vi skal gjøre mer for flere med mindre, og vi har fått en kjempeutfordring. Den er ikke enkel, men vi har ikke noe valg.
Hilde Kari Maugesten

I forbedringsteamene til Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Tønsberg og Sandefjord og sykehuset er det mange personer med bred erfaring fra forbedringsarbeid. Det lover godt for de neste 18 månedene.

Sigrid J. Askum, fagleder i KS, åpnet samlingen og fortalte at ved oppstart av læringsnettverket i Vestfold er vi halvveis i arbeidet med Gode pasientforløp. Satsingen startet i 2014 og videreføres i perioden 2020–2023 for at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta.

Derfor er arbeidet viktig

Læringsnettverkene skal forbedre overgangene i pasientforløpet, både internt i kommuner og sykehus og mellom sykehus og kommune. ​Hilde Kari Maugesten, kommunalsjef i Færder kommune understreket i sitt innlegg hvorfor dette arbeidet er så viktig.

​- Vi skal gjøre mer for flere med mindre, og vi har fått en kjempeutfordring. Den er ikke enkel, men vi har ikke noe valg, sa Maugesten.  

Irene Jørgensen, samhandlingssjef Sykehuset i Vestfold, fortalte om hvordan sykehuset har arbeidet med pasientforløp, kvalitetsforbedring og kompetanseheving.

Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)

Professor emeritus Anders Grimsmo snakket i sitt innlegg om hva Gode pasientforløp innebærer og hvorfor dette er et viktig arbeid. Fundamentet i Gode pasientforløp er Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – et generelt forløp som kan brukes på alle pasientgrupper, uavhengig av diagnose.

Mens det tidligere har vært gjennomført separate læringsnettverk for henholdsvis eldre og kronisk syke og psykisk helse og rus, vil arbeidet i perioden 2020-2022 omfatte alle brukere.

Retningsendring

Michael de Vibe, lege med doktorgrad i nærværstrening snakket om den andre delen av fundamentet i Gode pasientforløp; retningsendringen fra «Hva feiler det deg?» til «Hva er viktig for deg?».

- Systemkvalitet og pasientopplevd kvalitet avhenger av én faktor – er det et nærvær i tjenesten? sa Michael de Vibe i sitt innlegg.

Anders Vege, fagleder i Folkehelseinstituttet, fortalte om hvorfor det er nødvendig med en retningsendring og hvordan vi kan skape denne endringen​.

Forbedring av drift

Arbeidet med å utvikle gode pasientforløp er ikke et prosjekt, det er forbedring av drift. Det kom tydelig fram i innlegget til kommunalsjef Bente Moland Somdal om hvordan Birkenes kommune har arbeidet med Gode pasientforløp. Gode pasientforløp er kvalitets- og forbedringsarbeidet i kommunen.

Neste samling i læringsnettverket avholdes i Tønsberg 6. og 7. mai.
Tredje samling blir 25. og 26. november.
Fjerde samling arrangeres i 2021

Program (PDF)

Postere (PDF)

Presentasjoner (PDF)
Sigrid J. Askum om læringsnettverk som metode (PDF)
Hilde Kari Maugesten: Derfor er arbeidet viktig for oss i Vestfold (PDF)
Irene Jørgensen: Derfor er arbeidet viktig for oss i Vestfold (PDF)
Anders Grimsmo: Gode pasientforløp, hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? (PDF) 
Carina Jørgensen for Ingunn Langsrud: Hva er viktig for meg i mitt møte med helsetjenesten? (PDF)
Rudi Kirkhaug om endringsledelse (PDF)
Michael de Vibe om helse og mestring (PDF)
Anders Vege om retningsendringen Hva er viktig for deg? (PDF)
Anders Vege om hvordan komme i gang med kvalitetsforbedring (PDF)
Bente Moland Somdal: Gode pasientforløp, hvordan gjorde vi det? (PDF)
Kjell Aasheim: Akson, én innbygger, én journal (PDF)
Sigrid J. Askum og Anders Vege: Oppsummering av samlingen (PDF)

Videoopptak
Hilde Kari Maugesten: Derfor er arbeidet viktig for oss i Vestfold
Anders Grimsmo: Gode pasientforløp, hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?
Rudi Kirkhaug: Endringsledelse
Michael de Vibe: Mestring og helse
Anders Vege: Retningsendringen Hva er viktig for deg?
Anders Vege: Hvordan komme i gang med kvalitetsforbedring?
Bente Moland Somdal: Gode pasientforløp. Hvordan gjorde vi det?