- Det er komplekst det vi arbeider med, så en kan ikke regne med å se resultater før etter fem-seks år. Noen kommuner jobber med å få denne måten å jobbe på inn i kommunens plansystem, det tar også tid, sa fagleder Sigrid J. Askum i KS sin innledning til andre samling.

Nils-Øivind Offernes er psykologspesialist ved Universitetssykehus i Oslo og har lang erfaring i arbeid med målinger. Han ga deltakerne som var samlet på Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten 9. og 10. mars verdifull kunnskap å ta med i det videre forbedringsarbeidet.   

Annett Ranes, enhetsleder i Surnadal kommune, snakket om basiskompetanse i sitt digitale innlegg.  Surnadal er blant de kommunene som har jobbet lengst med Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH), og fortsatt møtes en arbeidsgruppe jevnlig for blant annet å gå gjennom sjekklistene.

- Jeg ville ikke vært enhetsleder uten å jobbe med HPH. Det er en trygghet både for utvikling og den daglige omsorgen vi skal gi pasientene. Vi har holdt på med dette lenge, og jeg har stor tro på at det er den rette måten å jobbe på, sa Annett Ranes avslutningsvis i sitt innlegg.

 

Program (PDF)

Bilder av postere (PDF)

Presentasjoner fra samlingen (PDF)
Sigrid J. Askums presentasjon om hvor er vi nå?
Anders Grimsmos presentasjon om tidlig innsats (Se kommentarer i eget lag i PDF-dokumentet.)
Anders Veges presentasjon om systematisk kvalitetsforbedring
Nils-Øivind Offernes' presentasjon om målinger
Kristin Tveitnes’ presentasjon om å informere og involvere
Annett Ranes' presentasjon om basiskompetanse
Ellinor Andreassens presentasjon om erfaringer med målinger
Anders Veges presentasjon om veien videre

På samlingen ble det vist flere filmer om pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) ved Universitetssykehuset Nord-Norge og samarbeidende kommuner. 

Filmen Et pasientsentrert team
Pasienter og profesjonelle i partnerskap, film med Marte Broks, UNN-lege PSHT Tromsø
Filmen Når pasienten bor hjemme
Presentasjon om PSHT på en tidligere nettverkssamling.

Målepunktskjema for Gode pasientforløp
Hva er viktig for deg?-skjema i Word-format

Videoopptak 
Anders Grimsmos innlegg: Tidlig innsats i gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? (Vi beklager dårlig lyd i innlegget.)
Anders Veges innlegg: Systematisk kvalitetsforbedring, utprøving av tiltak
Annett Ranes' innlegg: Hvordan sikre nødvendig basiskompetanse for å få til gode pasientforløp?
Ellinor Andreassens innlegg: Erfaring med bruk av måling i hjemmetjenesten

Se opptak med erfaringskonsulent Siri fra ca. 1.23.00.