- Jeg skaper medvirkning fordi det er mulig å skape gode liv for andre, sa Marius Strøm Pettersen i sitt innlegg om «hva er viktig for deg?». Han er erfaringskonsulent i Oslo kommune og holdt et sterkt og godt innlegg der han understreket at «hva er viktig for deg?» og medvirkning henger sammen.

Systematisk kvalitetsforbedring

Anders Vege, fagleder i Folkehelseinstituttet trakk i sitt innlegg om kvalitetsforbedring fram doktorgradsarbeidet til Aleidis Brandrud om hvordan man kan lykkes med forbedringsarbeid. Brandrud fant at fagmiljøene blir med dersom …

  • starten på forbedringsarbeidet er god,
  • endringene kommer pasienten til gode,
  • endringene er kunnskapsbaserte,
  • tilgangen til eksperter og veiledning er god og
  • enkle målinger viser hvordan det går over tid.

Bruk av målinger i forbedringsarbeid

I forbedringsarbeid ønsker man raske tilbakemeldinger, slik at man kan justere. Gjør vi det vi har vi bestemt oss for å gjøre, og virker det?

- Noe av det vanskeligste med målinger er å gjøre det enkelt og konkret, sa Nils-Øivind Offernes, psykologspesialist ved Oslo universitetsykehus. Ikke lag mål dere ikke kan nå, vær realistiske, oppfordret han.

Program (PDF)

Bilder av postere (PDF)

Presentasjoner (PDF)
Sigrid J. Askums presentasjon om modell for læringsnettverket - hvor er vi nå?
Anders Grimsmos presentasjon: Tidlig innsats i gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?
Helsedirektoratets presentasjon: Digital behandlingsplan
Herøy kommunes presentasjon før postervandring
Gro Rosvold Berntsen: Pasientsentrert helsetjenesteteam
Marius Strøm Pettersen: Hva er viktig for deg?
Anders Veges preentasjon: Systematisk kvalitetsforbedring
Nils-Øivind Offernes: Bruk av målinger i forbedringsarbeid
Ellinor Andreassen: Erfaring med bruk av målinger
Anne Lyngroth: Hvordan sikre nødvendig basiskompetanse for å få til gode pasientforløp?

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg
Gro Rosvold Berntsens innlegg
Marius Strøm Pettersens innlegg
Nils-Øivind Offernes' innlegg
Anne Lyngroths innlegg