Hartviksen er avdelingsleder i Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune og veileder de kommunale forbedringsteamene i Gode pasientforløps læringsnettverk på Helgeland. Hun snakket om kvalitetsforbedring på tredje nettverkssamling som ble avholdt i Sandnessjøen 19. og 20. oktober.

Ulik erfaring med forbedringsarbeid

- Mitt fokus har vært det som skjer i kommunene, sa Trude Hartviksen. Det er ikke så viktig hva kommunene har å vise fram til KS og FHI.

Hun sa at det varierer i hvilken grad teamdeltakerne er vant til å jobbe med forbedringsmetodikk, selv om dette nå er en del av grunnutdanningen og vi har en forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse.

Hvor starter en? Det er mye å ta tak i, og det kan bli litt overveldende. Hartviksens råd er å ta tak i et område der det er tydelig variasjon. For eksempel når det kommer vikarer eller nyansatte, og ting skjærer seg.

- Og man må forbedre seg hele tiden, man blir aldri ferdig, fastslo hun.

Viktig med veiledning

Hartviksen understreket at det er nettopp når arbeidet står i stampe og ting går litt tungt, at det er viktig å delta på veiledning. På Helgeland er det gjennomført to veiledningsrunder mellom hver samling, og veiledningen gjennomføres i grupper med flere kommuner. I tillegg til at dette er mest praktisk, så er dette verdifullt med tanke på erfaringsdeling.

Kommunene på Helgeland er delt inn i tre grupperinger, Indre, Ytre og Sør, og det har det vært satt av én time til veiledning. Teamene har blitt bedt om å sende inn noe på forhånd.

På veiledningen har en så gått gjennom arbeidet i alle teamene. Noen kommuner har vært med på alle veiledninger, andre har bare deltatt noen ganger. Fra noen team har kanskje bare leder deltatt, mens andre har deltatt med hele teamet. Hartviksen fortalte at en av deltakerne sa at det har vært så godt med disse milepælene, for det må være noen som etterspør det teamet arbeider med.

Utfordringsbildet krever kvalitetsforbedring

Det er mange små kommuner på Helgeland, kommuner som gjerne består av mange øyer. Hartviksen forteller at for mange av disse er personellmangelen alvorlig. Kommunene kjenner på den demokratiske utviklingen, og enda verre blir det om de ikke jobber med kvalitetsforbedring.

- Det er mye lettere å jobbe med kvalitetsforbedring hvis en skjønner at en vil møte utfordringer og motgang. Det er helt normalt. Man må ha utholdenhet og evne til å stå i situasjonen, sier hun.

Trude Hartviksen arbeider i Vestvågøy som er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; USHT Nordland og Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord. Vestvågøy er motorkommune i denne kunnskapsklyngen som oppfølging av KSF-strategien.

- Vi ser at å samle disse kunnskapsmiljøene har en synergieffekt for kommunene, spesielt de små og mellomstore kommunene, avslutter hun.

Program

Bilder av postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askum: Modell for læringsnettverket – hvor er vi nå?
Anders Grimsmo: Oppfølgingsteam og tverrfaglig samarbeid
Hege Andersen: Hva er hemmeligheten bak vellykket implementering?
Rudi Kirkhaug: Etisk kompetanse og lederskap
Nils-Øivind Offernes: Hvordan bruke målinger i forbedringsarbeid?
Dønna kommunes forbedringsarbeid
Helgelandssykehusets forbedringsarbeid
Herøy kommunes forbedringsarbeid
Lurøy kommunes forbedringsarbeid
Solveig Rostøl Bakken: Hva er viktig for deg?

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg: Oppfølgingsteam og målepunkter for gode pasientforløp
Hege Andersens innlegg: Se opptak som ble gjort på tredje samling i Telemark, 21. september
Christine Haga Sørlies innlegg: Etisk refleksjon – kvalitet og medarbeiderskap
Rudi Kirkhaugs innlegg: Etisk kompetanse og lederskap
Nils-Øivind Offernes' innlegg: Bruk av målinger i forbedringsarbeid
Trude Hartviksen og Anders Veges innlegg: Kvalitetsforbedring
Elin Kristin Johansen og Silje Sandstrak, Dønna kommune
Tove Lill Falstad, Hege Mørk og Anne Lise Brygfjeld, Helgelandssykehuset
Isabell Näs, Sissel Eide Knutsen og Ann-Karin Svinøy, Herøy kommune
Kay Elena Pedersen, Lurøy kommune
Solveig Rostøl Bakken: Hva er viktig for deg?