13 forbedringsteam fra kommunene og tre team fra helseforetaket deltok på samlingen som ble avholdt på Jølster Hotel i Skei 1. og 2. desember. Temaet for samlingen var å vurdere eget forbedringsarbeid og å justere mål og plan for de neste månedene.

Eiliv K. Berdal, leder av felles brukerutvalg i Sogn og Fjordane, holdt et godt innlegg om «Kva er viktig for deg på systemnivå?». Helse Førde skiller seg ut ved at de har et felles brukerutvalg for foretaket og kommunene.

Gode pasientforløp og helsefellesskap

Marte Ulltang, samhandlingssjef i Helse Førde og Elin Sørbotten, interkommunal samhandlingskoordinator, snakket om hvordan arbeidet i læringsnettverket kan tas inn i helsefellesskapet.

- Vi må planlegge i lag, og vi må få til en endring fra innsiden, sa Marte Ulltang.

Elin Sørbotten la til at de har tenkt læringsnettverk hele veien i arbeidet med helsefellesskap. Til nå har forbedringsteamene jobbet i eget hus. I helsefelleskapet kan en dele erfaringer og trekke arbeidet inn i fag- og arbeidsgrupper.

Bredt program

Andre viktig temaer på samlingen var betydningen av etisk refleksjon på kvalitet, ledelse og medarbeiderskap, fastlegens rolle, oppfølgingsteam og målepunkter og bruk av målinger i forbedringsarbeid.

Fjerde samling i læringsnettverket avholdes 31. august og 1. september 2022.

Program

Postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askum om Gode pasientforløp (PDF)
Eiliv K. Berdal: Kva er viktig for deg på systemnivå? (PDF)
Hege Andersen: Vellykket implementering (PDF)
Elin Sørbotten og Marte Ulltang om læringsnettverk og helsefellesskap (PDF)
Christine Haga Sørlie om etisk refleksjon (PDF)
Rudi Kirkhaug: Etisk kompetanse og lederskap (PDF)
Anders Grimsmo: Oppfølgingsteam og målepunkter i gode pasientforløp (PDF)
Anders Vege: Kvalitetsforbedring (PDF)
Nils-Øivind Offernes: Målinger (PDF)
Birkenes kommune: Hvordan gjorde vi det? (PDF)

Videoopptak
Eiliv K. Berdals innlegg: Kva er viktig for deg? – på systemnivå
Elin Sørbotten og Marte Ulltangs innlegg: Korleis tek vi med oss arbeidet med læringsnettverket inn i vårt helsefellesskap?
Christine Haga Sørlies innlegg: Etisk refleksjon – kvalitet, medarbeiderskap og ledelse
Rudi Kirkhaugs innlegg: Etisk refleksjon – kvalitet, medarbeiderskap og ledelse 
Anders Grimsmos innlegg: Oppfølgingsteam og målepunkter for gode pasientforløp
Nils-Øivind Offernes' innlegg: Hvordan bruke målinger i forbedringsarbeid?
Monica Flaa Birkeland og May Kristin Ødegård: Hvordan gjorde vi det? Forankring, involvering og kommunikasjon