Lederne er invitert til å delta på tredje samling, og Sigrid J. Askum sa i sin innledning at arbeidet i forbedringsteamene er tungt dersom en ikke har med seg lederne sine. Like viktig er det å ha noen som etterspør resultater.

Viktige temaer på samlingen var oppfølgingsteam og målepunkter for gode pasientforløp, implementering, etisk refleksjon og etikk og ledelse, kvalitetsforbedring og bruk av målinger. Fire av kommunene delte også erfaringer fra sine erfaringsarbeid.

Erfaringer Lillestrøm og Nes

Gitte Christine Korvann i Lillestrøm kommune fortalte at arbeidet er godt forankret hos toppledelsen i kommunen. Forbedringsteamet har holdt informasjonsmøter for å gjøre arbeidet kjent i egen organisasjon. I juni hadde de 45 deltakere på kickoff.

Kristin Skårer Holm i Nes kommune sa i sitt innlegg at Nes var med i det første nettverket fra 2014-2015. Kommunen hadde et tverrfaglig forbedringsteam og en arbeidsgruppe i hjemmetjenesten som jobbet sammen i tre år. Nå er HPH en del av hverdagen.

- En av suksessfaktorene er at vi la sjekklistene inn i CosDoc, sa Holm, som rådet deltakerne å ikke legge ned forbedringsteamet når nettverksperioden er over.

Erfaringer fra Nittedal og Eidsvoll

Trine Vissebråten Oterholt og Dino Trbonja i Nittedal kommune sa at de har vært opptatt av en bred representasjon i forbedringsteamet. Deres presentasjon var et fint eksempel på at forbedring innebærer forenkling.

- Det viktigste vi har gjort er å forankre arbeidet i kommuneledelsen, sa Rudy van Oevelen i Eidsvoll kommune.

Forbedringsteamet i Eidsvoll har fått støtte for at det skal settes av ressurser til arbeidet i tiden framover og har presentert arbeidet for politikerne i hovedutvalget for helse, omsorg og forebygging.

Integrerte helsetjenester for skrøpelige eldre med sammensatte behov

Prosjektleder Anette Melsnes Skogvold, Akershus universitetssykehus HF og Marte Aasen Fredriksen, kommunal IHT-koordinator i Ullensaker kommune presenterte et samarbeidsprosjekt der Ahus deltar sammen med kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Ullensaker, Nes og Kongsvinger.

Program (PDF)

Bilder av postere (PDF)

Presentasjoner (PDF)
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmo: Oppfølgingsteam og målepunkter for gode pasientforløp
Hege Andersen: Hva er hemmeligheten med vellykket implementering?
Rudi Kirkhaug: Etisk kompetanse og lederskap
Nils-Øivind Offernes: Hvordan bruke målinger i forbedringsarbeid
Gitte Christine Korvann, Lillestrøm kommune
Kristin Skårer Holm, Nes kommune
Trine Vissebråten Oterholt og Dino Trbonja, Nittedal kommune
Rudy van Oevelen, Eidsvoll kommune
Marius Strøm Pettersens presentasjon
Anette Melsnes Skogvold og Marte Aasen Fredriksens: Integrerte helsetjenester for skrøpelige eldre med sammensatte behov

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg
Hege Andersens innlegg
Christine Haga Sørlies innlegg
Rudi Kirkhaugs innlegg
Nils-Øivinds Offernes' innlegg på tredje samling i Telemark 22. september
Gitte Christine Korvanns innlegg
Kristin Skårer Holms innlegg
Trine Vissebråten Oterholt og Dino Trbonja
Rudy van Oevelen
Marius Strøm Pettersens innlegg (opptaket er fra andre samling Helse Bergen-regionen 7. september 2022) 
Anette Melsnes Skogvold og Marte Aasen Fredriksens innlegg

Anders Grimsmos notat om skrøpelig eldre