13 kommunale forbedringsteam og fire team fra helseforetaket skal de neste 18 månedene jobbe med utvikling av helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Den lokale ressursgruppen har bidratt aktivt i forberedelsene i til samlingen.

Programmet på nettverkssamlingen handlet i hovedsak om de to intervensjonene i satsingen, Helhetlig pasientforløp (HPH) og retningsendringen «hva er viktig for deg?». I tillegg var det innlegg om endringsledelse, kvalitetsforbedring og hvordan informere og involvere.

Program

Se opptak av samlingen dag 1
Se opptak av samlingen dag 2

Posterne ble lagt ut på den digitale tavlen Padlet.

Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmos presentasjon (se kommentarer i eget lag i PDF-dokumentet)
Ole John Østenstads presentasjon
Arve Vardens presentasjon
Rudi Kirkhaugs presentasjon
Anders Veges presentasjon: Retningsendringen til «hva er viktig for deg?»
Anders Veges innlegg: Systematisk kvalitetsforbedring …
Karla Robles Larsens presentasjon
Kristin Tveitnes’ presentasjon

Arbeid mellom første og andre samling

  • Identifisere behov for forbedring
  • Utarbeide mål
  • Informere og involvere aktuelle aktører
  • Lage poster til andre samling

Kompendium

Se Gode pasientforløps kompendium som skal gi forbedringsteam i kommuner og på sykehus en oversikt over arbeidet som skal gjøres og synliggjøre sammenhenger og helhet